JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.noDet er den klare konklusjonen av en stort anlagt reisevaneundersøkelse som ble gjennomført i Bergen og en del omegnskommuner i fjor. Flere har to biler Bergen bystyre vedtok for noen år siden at all økning i trafikken i Bergen skulle skje på buss, men det gir bergenserne en glad dag i. Et eksempel fra undersøkelsen: I 1992, året for den forrige reisevaneundersøkelsen, var det 74.500 biler i Bergen. I 2000 var biltallet steget til 94.000. Denne økningen har fremkommet først og fremst ved at flere husholdninger har to biler, og dette har gitt en markert økning i antall bilturer. Bilbruken vil øke I samme tidsrom har antall kollektivpassasjerer gått tilbake med seks prosent. — I tillegg viser undersøkelsen at førerkortandelen i vår region er lavere enn gjennomsnittet for landet.Det kan tyde på at det finnes et potensial for enda mer bilbruk, sier Hans Petter Duun i Vestnorsk Plangruppe til Bergens Tidende. Vestnorsk Plangruppe har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med Bergen kommune og Hordaland vegkontor.Det er kollektivtrafikken som lider under den utviklingen vi har sett på 90-tallet. Undersøkelsen viser at det er ungdommen som skal ha æren for at kollektivandelen ikke har sunket enda mer. I aldersgruppen 13 til 17 år har antall kollektivreiser økt med 40 prosent siden 1992, mens antall kollektivreiser blant de eldste har gått ned med 25 prosent.Dette reflekteres i undersøkelsen, som viser at førerkortandelen i gruppen over 66 år har steget med hele 46 prosent siden 1992. Billigere og oftere I reisevaneundersøkelsen, som omfatter ca. 9000 personer, blir hyppigere avganger, kortere reisetid og lavere priser stilt opp som krav for å reise mer med buss.Dette stemmer godt overens med Gaia Trafikks egen markedsundersøkelse som ble gjennomført på slutten av fjoråret, og der Gaia fikk inn 20.000 svar. På spørsmålet "Hva skal til for at du skal bruke buss oftere", er det hyppigere avganger, punktlighet og lavere takster som scorer suverent høyest, og det gjelder for alle aldersgrupper.