JOHN LINDEBOTTEN

Det er de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå, SSB, som viser dette. I 2001, som er det siste året med oppdaterte tall, slapp bilene i Bergen ut klimagasser tilsvarende 400.000 tonn CO2., mot 354.000 tonn i 2000. Det gir en økning på 12,8 prosent.

Tallene overrasker ikke Erik Natvig i Bergen Natur og Ungdom.

— Det skyldes av Bergen kommune er helt uten planer for å begrense den private biltrafikken og få flere til å kjøre kollektivt. Tvert imot ser vi at Bergen kommunen satser stadig mer på utbygging av nye veier som vil føre til enda mer biltrafikk, mens den riktige politikken hadde vært å satse bevisst på utbygging av kollektivtrafikken, sier Natvig til Bergens Tidende.

Han legger til at Natur og Ungdom vil følge nøye med i det som Bergen kommune foretar på trafikksektoren, og lover at NU vil gi sin mening til kjenne.

— Vi vil særlig kjempe for at bybanen blir bygget videre ut etter at strekning Bergen sentrum-Nesttun er ferdig, sier Erik Natvig.

Om 2001 er det siste året med kjente utslippstall, er det lite som tyder på at utslippene er på vei nedover. Statens vegvesens trafikkstatistikk for Hordaland viser følgende prosentvise økninger i bilbruken:

1999:2,8 prosent; 2000: 1,9 prosent; 2001: 3,2 prosent og 2002: 2,7 prosent.

— Vi vet jo at det er en stor økning i bilmassen. Samtidig er der en klar tendens i retning av større og tyngre biler som bruker mer drivstoff. Kort sagt kan vi vel si at økningen i utslippene av klimagasser er et speilbilde av utviklingen i velferdssamfunnet med statig økende forbruk, sier miljøsjef i Bergen kommune, Håvard Bjordal.