— Jeg kjører over Osterøybrua fem ganger i uken. Med det nye systemet vil det koste meg 46.000 kroner i året. Det er minst 30.000 kroner mer enn i dag, sier Trygve Tønnessen på Haus til avisen Bygdanytt i dag.

Bilen 100 kg for tung

Grunnen til denne økningen er at fylkespolitikerne har gått inn for å endre reglene for betaling over broen.

I det eksisterende autopass systemet er biler over 3500 kilo, en stor bil. Lettere biler er en liten bil.

Det nåværende systemet på Osterøybrua har tre priskategorier, avhengig av lengden på bilen. Under 6 meter, 6-12 meter og over 12 meter lang.

Tønnessen har en Ford Excursion, den veier 3600 kilo og er 5,40 meter lang.

Med det nye systemet må han betale det samme som et vogntog over broen, melder Bygdanytt.

Bare to takstsoner

Erling Raknes i Osterøy Bruselskap sier til Bygdanytt, at de forstår frustrasjonen, men Vegdirektoratet bare godtok to takstsoner når en innførte Autopass.

Osterøy Bruselskap regner med å spare om lag ni millioner kroner på å innføre Autopass.

FOR TUNG FOR BROEN: Nå er det tyngden og ikke lengden som skal avgjøre hva du må betale på Osterøybrua.