Det alvorligste forholdet er tappingen av boligsonefondet. Bare i fjor ble det tatt drøye seks millioner kroner fra fondet. Pengene, som i sin helhet er innbetalt av beboere i sentrum, skulle vært brukt til anlegg for beboerparkering.

1560 kroner i året

Hvert år betaler 4000 sentrumsboere 1560 kroner hver for å parkere bilen langs fortauskanten. Det var bystyret som i 1984 vedtok å innføre avgiften. Inntektene var øremerket bygging av parkeringsanlegg.

Men de siste 12 årene er det bare gjort ferdig et parkeringsanlegg for inntektene. I dag har ingen oversikt over hvor mye penger som, i strid med de opprinnelige vedtak, har havnet i bykassen.

I 1998 tok RVs Torstein Dahle opp de manglende overføringene til boligsonefondet. Det året ble fondet tappet for fire millioner kroner.

Styreleder uten valg

I følge styreleder Roald Stigum Olsen har slik tapping av fondet skjedd ved en rekke anledninger, men uten dokumentene i saken kunne han i går kveld ikke si noe sikkert om beløp.

Dette er ikke det eneste fondet som er tappet. Både Festplassfondet og fondet for Edvard Griegsplass er opp gjennom årene tappet for millionbeløp.

Styreleder Stigum Olsen har vært garantisten for at inntektene fra boligsoneavgiften bare skulle gå til beboerparkering i sentrum.. Problemet for parkeringsselskapet er at bystyret har vedtatt en overføring på 40 millioner kroner i 2001. For å få dette til har styret måttet ta til sammen ti millioner kroner fra de tre parkeringsfondene.

Sentrumsskatt

— Jeg må bare beklage. Men vedtaket i bystyret om å overføre 40 millioner kroner fra selskapet overstyrer andre vedtak bystyret har gjort om avsetning til fonds.

Om styrelederen ikke er enig i dette, har i hvert fall styret måttet rette seg etter budsjettvedtaket.

RVs Torstein Dahle mener dette ikke kan aksepteres.

— Når det gjelder boligsoneavgiften så kan man rett og slett ikke overføre pengene til bykassen. Da vil jo boligsoneavgiften utelukkende være en ekstraskatt for dem som bor i sentrum.

Lover endring

Finansbyråd Trond Tystad sier han kjente til overføringen, men han var ikke oppmerksom på de eksakte beløpene før han så parkeringsselskapets regnskap for i fjor. Han mener det er uheldig at boligsonefondet tappes.

— Boligsoneavgiften har trekk av å være en særskatt. Innbyggerne i sentrum betaler en større andel av de kommunale tjenestene enn innbyggere andre steder i byen, sier Tystad.

Han lover å legge frem en sak for bystyret om dette forholdet med det aller første.

— Parkeringsselskapet har havnet i en umulig situasjon med både krav om overføring på 40 millioner kroner og avsetting til fond.