Vågsøy-kvinnen var i ferd med å krysse riksveien da ulykken skjedde i november i fjor. Ulykkesstedet ligger ved Kulen, om lag 300 meter fra Måløybrua.

Statsadvokaten mener mannen ikke viste nok aktsomhet, da han for sent ble oppmerksom på kvinnen som var i ferd med å krysse veibanen. Det var vanskelige forhold på stedet, med mørke, våt veibane og motgående trafikk.

Mannen har selv forklart at han oppdaget kvinnen for sent.

Politiet har ikke mistanke om at føreren holdt ulovlig høy hastighet.