• Garverslekten på Breistein kan føre anene sine på Breistein tilbake til tidlig på 1600-tallet. Nå jakter vi på bilder av tre generasjoner Breistein fra 1800-tallet. Kan du hjelpe?

Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemd har i lenger tid samlet inn gamle bilder fra Åsane. Vi har nylig fått i hende en sort-hvitt kopi av noen virkelig gamle bilder av personer i garverslekten på Breistein. Hvem som har originalbildene vet vi ikke. Det er svært mange både i og utenfor Åsane som stammer fra personene på disse bildene, av de mer kjente kan vi nevne skuespilleren Jon Eikemo. Det første bindet av slektshistorien for Åsane skal utgis i høst. Dette bindet tar for seg gårdene fra Tellevik og Hordvik i nord til Breistein og Brurås i sør. Vi skulle ønske noen kunne skaffet oss disse bildene til bruk i boken. Hvem kan skaffe oss originalbildene?

Bilder fra et ukjent hefte eller bok

Denne gangen etterlyser vi ikke ukjente personer på gamle bilder, men selve originalbildene. Vi har fått i hende en sort-hvitt kopi som viser bilder av tre ektepar fra Breistein. Bildene ser ut til å ha vært trykt i et hefte eller bok, men det har ikke lykkes oss å finne ut hvilken bok eller hefte det eventuelt har vært publisert i. Det første bildet som viser ekteparet Thor Nilsen Breistein og konen Ingeborg Hansdatter Sæterstøl ser ut til å være et bilde, mens de to andre ekteparene er satt sammen av to bilder.

Garverslekten på Breistein

Det er tre generasjoner Breistein på disse bildene, der den eldste er født i 1805 og døde i 1883. Ved første øyekast ser det ut til at den avbildede slekten kom fra andre steder enn Åsane, med Nils Thorsen Breistein (1773-1853) som kom fra Skåldal i Arna og kona Marta Monsdatter (1781-1817) kom fra Valestrand på Osterøy. Bygdebokforfatter Kenneth Bratland har gjennom sitt arbeid med slektene i Åsane funnet ut at moren til Marta Monsdatter Valestrand kom fra Breistein. Hun het Marta Askildsdatter Breistein (1743-1813) og kan føre slekten på Breistein tilbake til Klement Johannessen Breistein (ca. 1632-1692) og konen Anna Breistein (f. ca. 1636-1700). Garverslekten på Breistein hører altså til de ”innfødte” åsabuene. Lenger tilbake i tid er det ikke mulig å påvise slektskapet med sikkerhet.

Garvervirksomhet på Breistein

I bygdeboken ”Åsane i fortid og nåtid” forteller Frode Fyllingsnes en hel del om garvervirksomheten på Breistein. Nils Thorsen flyttet til Breistein i 1804 sammen med konen Marta Monsdatter Valestrand. Han var født på Skåldal i Arna, men hadde vært i tjeneste hos broren som var gjestgiver i Steinestø. Det var ikke tilfeldig at ekteparet Nils og Marta flyttet til Breistein. Eiendommen fikk de kjøpe av hennes onkel på morssiden, Anders Askildsen Breistein. Allerede det første året etter at de bosatte seg på Breistein startet Nils opp garvervirksomheten sin her. Han ble den første garveren i hele Nordhordland, men slett ikke den siste. Sønnesønnen med samme navn, Nils Thorsen Breistein (1834-1910), startet et garveri på Kraakevik under Hilland i Alversund rundt 1860. Dette garveriet drev han selv om familien fortsatt bodde på Breistein. Etterslekten etter Nils Thorsen videreførte garverdriften på Breistein, så langt fram som til 1985, da det siste garveriet (Harald Breistein Lærfabrikk) ble nedlagt.

Slektsoppsett for garverslekten på Breistein

Bygdebokforfatter Kenneth Bratland har latt oss få bruke et utdrag av slektsoppsettet for garverslekten på Breistein. Det er mange som stammer fra denne familien, så vi håper noen har orginalbildene. Slektsoppsettet starter med Nils Torsen som startet opp garvervirksomhet på Breistein.

Nils Torsen Skåldal f. 1773 i Arna d. 1853 på Breistein

G. 1. 1804 m. Marta Monsdtr. Valestrand f. 1781 på Osterøy d. 1817

G. 2. 1818 m. Kari Andersdtr. Breistein f. 1790 d. 1866

Nils var sønn av Tor Larsen og Maria Johannesdtr. Skåldal i Arna. Han var bror til Johannes Torsen Steinestø. Marta var datter til Mons Monsen og Marta Askildsdtr. Breistein på Valestrand på Osterøy. Nils fikk skjøte på dette bruket i 1804 av Anders Askildsen Breistein. Anders Askildsen var onkelen til Nils Torsens kone, Marta Monsdtr.

Barn:

a. Tor f. 1805 d. 1883 se nedenfor

b. Marta f. 1807 d. 1808

c. Marta f. 1809 d. 1892 g. 1829 m. Brynild Størksen Breisteinli f. 1800 d. 1865. Bst. Breisteinli i Arna

d. Mons f. 1812 d. 1812

e. Maria f. 1814 d. 1814

f. Anders f. 1820 g. 1850 m. Gjertrud Torsdtr. Steinestø f. 1822 d. 1893. Bst. Falkanger

g. Johannes f. 1823 g. 1862 m. Oline Johannesdtr. Sætre f. 1830 d. 1919. Bst. Falkanger

h. Marta Maria f. 1825 d. 1905 g. 1866 m. Ole Olsen Jordal f. 1841 d. 1925. Bst. Jordal i. Dødfødt gutt 1828

j. Dødfødt gutt 1829

k. Axel f. 1831 d. 1906 g. 1858 m. Marta Nilsdtr. Kvamme f. 1835 d. 1906. Bst. Kobbeltveit i Årstad

l. Mons f. 1834 d. 1837

Tor Nilsen Breistein f. 1805 d. 1883

G. 1826 m. Ingeborg Hansdtr. Sæterstøl f. 1805 d. 1891

Barn:

a. Marta f. 1827 d. 1889 g. 1852 m. Hans Nilsen Breistein f. 1825 d. 1889. Bst. Breistein

b. Nils f. 1830 d. 1831

c. Nils f. 1831 d. 1909, se nedenfor

d. Marta Malena f. 1834 d. 1915 g. 1854 m. Anders Olsen Indre Hordvik f. 1828 d. 1910. Bst. Indre Hordvik

e. Kari f. 1836 d. 1913 g. 1857 m. Baste Jonsen Runnhovde f. 1828 d. 1910. Bst. Runnhovde på Osterøy

f. Helena f. 1839 d. 1881 g. 1868 m. Ole Nilsen Eikeland f. 1839. Bst. Breistein og Håkonshella i Loddefjord.

g. Mons f. 1842 d. 1929 g. 1864 m. Maila Sjursdtr. Remme f. 1840 d. 1921. Bst. Sæbø i Vik i Sogn.

h. Hans Olai f. 1846 d. før 1891 g. m. Mathilde d. etter 1891. Bst. Nebraska i USA

i. Tor f. 1850 d. 1860

Pleiebarn:

a. Ingeborg Bastesdtr. Runnhovde f. 1862 (deres datterdatter.), nevnt 1865

Nils Torsen Breistein f. 1831 d. 1909 i Lindås

G. 1857 m. Turine Olsdtr. Kammen f. 1835 i Leikanger d. 1891 i Lindås. Barn:

a. Tor f. 1858 på Breistein d. 1922 g. 1878 m. Malena Mikkelsdtr. Breistein f. 1853 d. 1909. Bst. Breistein og Bergen. Se nedenfor

b. Olai f. 1860 på Hilland i Lindås d. 1860 på Hilland i Lindås

c. Olai Edvard f. 1862 på Hilland i Lindås d. 1936 g. 1. 1886 m. Berta Helena Rasmusdtr. Valde f. 1864 d. 1908, g. 2. 1913 m. Martolina Johannesdtr. Breistein f. 1870 d. 1951. Bst. Breistein

d. Ingeborg f. 1865 på Hilland i Lindås d. 1902 g. 1882 m. Erik Monsen Frøyset f. 1850 d. 1918. Bst. Breistein

e. Elisabeth Fredrikke f. 1869 på Hilland i Lindås d. 1951 g. 1892 med Klaus Johannessen Solheim f. 1865 d. 1938. Bst. Remme i Lindås

f. Marta Olina f. 1870 på Hilland i Lindås d. etter 1918. Gift 1888 m. Tollev Severin Knutsen Gjerde f. 1861. Bst. Soltveit i Lindås

Tor Nilsen Breistein f. 1858 d. 1922 i Bergen

G. 1878 m. Malena Mikkelsdtr. Breistein f. 1853 d. 1909

Barn:

a. Nils Mikal f. 1878 d. 1947 g. 1. 1901 m. Malena Madsdtr. Indre Hordvik f. 1877 d. 1968 (e.o), g. 2. gang med Kaia Mathilde Jensen f. 1882 d. 1960. Bst. Breistein

b. Lauritz Martin f. 1880 d. 1960 g. 1905 m. Signe Lovise Larsdtr. Brattetaule f. 1880 d. 1975. Bst. Breistein

c. Theodora f. 1882 d. 1963, se nedenfor

d. Maria f. 1884 d. 1914 g. 1906 m. em. Edvard Monsen Njaastad f. 1877 d. 1953. Bst. Bergen

e. Oliva Helena f. 1886 d. 1962 g. 1909 m. Rasmus Andreas Haldorsen f. 1883 d. 1919. Bst. Breistein og Bergen

f. Martin Olai f. 1889 d. etter 1946 g. m. Ruth (tysk) Bst. USA

g. Thor Oliver f. i januar 1892 d. 1892

h. Thor Oliver f. i desember 1892 d. 1893

i. Margit Olina f. 1896 d. 1988 g. 1920 m. Ingvald Johan Karlsen Bogetveit f. 1893 d. 1964. Bst. Bergen

Kan du hjelpe?

Kjenner noen av leserne igjen et eller flere av bildene? Vet du hvem som har originalbildene? Skriv en kommentar nedenfor eller send en epost til Marianne Herfindal Johannessen. Bygdebokforfatter Kenneth Bratland kan nås på telefon 98 62 40 28

Lenker på Bt.no/åsane:

Samler Åsane i bilder

Glimt fra fortiden

Byggmesterens delikatesser

Breistein, Brurås og Haukås

Historiebok på rekordtid

Åsane får nytt historisk verk

Andre aktuelle lenker:

Besøk Åsane Historielag **Åsane Historielag om gårder i Åsane

Åsane Historielag om Breistein**

Flyfoto fra Breistein 1960-tallet

Søk i Digitalarkivets databaser fra Hamre

Nils Thorsen Breistein (Kraakevik) (1831-1909) og konen Thorina Olsdtr. Kammen (1835-1891). Thorina var født i Leikanger i Sogn og Fjordane. 
Thor Nilsen Breistein (1805-1883) og konen Ingeborg Hansdatter Sæterstøl (1805-1891).
Thor Nilsen Breistein (f. 1858-1922) og konen Malena Mikkelsdatter Breistein (1853-1909).
Paul Sigve Amundsen