De to som løste denne gåten er Olivia Dingen og Hilmar Hitland som begge er med på skolebildet.

Ikke bare har vi fått navn på alle som var med på bildet, vi har også fått opplyst hvor de forskjellige vokste opp og hvor det ble av dem. All honnør til disse to informantene våre!

Mjølkeråen skole ligger på gården Nordre Toppe. Skolebildet var tatt i 1933.

Her kommer den fullstendige navnelisten til bildet:

Bakerste (fjerde) rekke fra venstre:

Olaf Austbø (oppvokst på Bogetveit), Martin Mjølkeråen (oppvokst på Kistebakkane i Mjølkeråen), Henry Matre (oppvokst i Mjølkeråen), Alf Larsen (oppvokst i Slettestølen i Mjølkeråen), Bjarne Austbø (oppvokst på Bogetveit), lærer Martin Furnes (bodde i Mjølkeråen), Karl Bogetvedt (oppvokst på Bogetveit), Hans Søgard (oppvokst på Sørgard i Mjølkeråen)

Tredje rekke fra venstre:

Margit Bogetvedt (oppvokst på Bogetveit, bosatt USA), Solveig Hitland (oppvokst på Hitland, gift Skjeldbreid), Aslaug Hjortland (oppvokst i Støbotn på Hitland, gift Knappskog), Nordis Hitland (oppvokst på Hitland, gift Vikne), Gerd Kristiansen (oppvokst på Toppe, døde 1934), Borghild Førsund (oppvokst på Bogetveit, gift Berge), Ragna Hitland (oppvokst på Hitland, gift Li), Kari Hornæs (oppvokst i Mjølkeråen, gift Hitland)

Andre rekke fra venstre:

Magnus Søgard (oppvokst på Sørgard i Mjølkeråen), Harald Toppe (oppvokst på Toppe), Erik Bogetvedt (oppvokst på Bogetveit), Henry Melkeråen (oppvokst i Mjølkeråen), Torleif Matre (oppvokst i Mjølkeråen), Hilmar Hitland (oppvokst på Hitland), Peder Søgard (oppvokst på Sørgard i Mjølkeråen), Bertin Toppe (oppvokst på Toppe)

Fremste rekke fra venstre:

Reidar Melkeråen (oppvokst i Mjølkeråen), Martin Hitland (oppvokst på Hitland), Johannes R. Toppe (oppvokst på nordre Toppe), Anna Førsund (oppvokst på Bogetveit, gift Larsen), Anna Austbø (oppvokst på Bogetveit, gift Mjelde), Olivia Larsen (oppvokst i Slettestølen i Mjølkeråen, gift Dingen), Ruth Nilsen Mjølkeråen (oppvokst på Kistebakkane i Mjølkeråen), Erik Hitland (oppvokst på Hitlandstræet på Hitland), Tollef Bogetvedt (oppvokst på Bogetveit, bosatt USA), Ingolf Kristiansen (oppvokst på Slettestølen i Mjølkeråen)

Intressert i lokalhistorie? Kontakt Åsane Historielag

VÅRE LESERE VET HVEM: Nedenfor finner du en fullstendig navneliste over alle på bildet. Vi er imponert!