— Det kunne fort ha gått galt, men heldigvis gikk det bra denne gangen, sier politibetjent Alice Seim ved Fyllingsdalen politistasjon, til bt.no.

— Ingen personer ble skadet, men bilen fikk en del materielle skader. Steinene var ganske store.

Kvinnen og barna hadde maks uflaks, det er ikke mange muligheter for steinsprang eller lignende langs Bjørgeveien ved Kjerreidviken.

— Det er en liten fjellknaus der. Uvisst av hvilken årsak hadde det løsnet noen stein som raste ned i veien, forteller Seim.

Det pågår ikke noe arbeid eller annet som skulle tilsi at det kunne rase stein ut fra knausen, men politiet tror at det er et uhell som har funnet sted.

— Det har løsnet stein fra selve fjellet. Det er rett og slett en ulykke som har skjedd.

Ulykken inntraff om lag kl. 16.00, midt i rushtrafikken. Det oppsto derfor raskt køer på den sterkt trafikkerte strekningen i Bjørgeveien. Køene løste seg etter hvert opp.