Lensmannsbetjent lars Geitle ved Askøy lenamannskontor opplyser at det er en burgunder bil med blå bakluke, kjennetegn DE 40363. Tips kan gir Askøy lensmannskontor på 9010 2005.