Kollisjonen skjedde i Fritz Riebersvei, cirka en kilometer fra Troldhaugtunnelen. Politiet fikk melding om ulykken klokken 09.01.

— Det er litt uklart hva som er skjedd, sierpolitibetjent Ola-Kåre Døskeland fra politiet i Bergen sør til bt.no påulykkesstedet.

Til legevakt

— Lastebilen og personbilen har ligget i hvert sitt felti forkant. Ut fra skadene på bilen later det til at den har snurret rundt iveibanen, rundt sin egen akse. Den hadde skader både foran og bak.

følge Døskeland er bilføreren tatt til legevakt med lettereskader.

— Ambulanse er varslet. Det er meldt om lekkasje av olje fra bilen, sier vaktoperatør Jan Henning Fossedal i Bergen brannvesen.

Tett trafikk

Ulykken har ført til køer i området.

Det er tett med biler i tre felt, inkludert påkjøringsfeltet, før tunnelen i retning sør. Trafikken går i maks 10 km/t.

Klokken 09.45 var personbilen fraktet vekk medbergingsbil, og trafikken løste seg opp. Kort tid etter kjørte også lastebilenvidere - for egen maskin.

KØ: Ulykken førte til kø i morgentrafikken på søndre innfartsåre.
ØRJAN TORHEIM