Klokken 14.39 fikk politiet melding en ulykke i Risnestunnelen på E16 mellom Bergen og Voss:

En personbil har snurret rundt 360 grader. Ferden endte i tunnelveggen.

Barn på 4 år i bilen

— Bilisten fikk snurr og gikk inni med bakenden, sieroperasjonsleder Morten Kronen i politiet.

Han forteller at det var en kvinnelig fører med et 4 årgammelt barn i bilen.

— Kvinnen var oppegående nok til å kjøre videre og ut avtunnelen. Men på utsiden av tunnelen stoppet hun opp.

— Det ble sendt bådeambulanse, brannvesen og politi. Heldigvis ble det konstatert kun svært småpersonskader, sier Kronen.

Kort stenging

Ifølge Kronen tyder små skader på tunnelveggen at det ikkehar vært det kraftigste sammenstøtet.

Risnestunnelen, som er 1700 meter lang, ble stengt etter ulykken, men bare i syv minutter.

— Klokken 14.49 åpnet vi veien igjen. Det kan ikke ha blitt mye køer, vi fikk ikke eneste telefon om det, sa vakoperatør Idar Sangolt i Vegtrafikksentralen.

Tips eller bilder? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post