Ingen personar blei skadd, men bilen har fått ein god del skader. Uhellet skjedde då to personbilar skulle passera kvaraandre på ein glatt smal vegbane. Den eine bilen kom utfor vegbanen og havna i elva, melder Kystradioen