Ifølge politiet er det førebels uvisst kva som var årsaka til uhellet. Mannen var åleine i bilen.