— Vil spanjolar ha tak i Rolf M. Jacobsen, så bur han i Norge. Vil nordmenn ha tak i Jacobsen, så bur han i Spania. Slik vrir han seg unna, sa advokat Halvor Thurn-Basberg i konkurssaka mot Spania-nordmannen Rolf Martin Jacobsen i Nordfjord skifterett i går.

På vegne av to kreditorar krev Basberg Jacobsen slått personleg konkurs.

Oljehandel i Nigeria Medan Basberg og motpartens advokat Olav Jordal utkjempa sitt verbale slag, følgde også andre store kreditorar dramaet frå sidelinja. To representantar frå Eid kommune, der Jacobsen skuldar nær 1,2 millionar kroner i restskatt, og ein advokat på vegne av Jyske Bank, som har nær 100 millionar uteståande hjå Jacobsen etter ein britisk dom.

Konkurs-kravet er fremja av firmaet Debcon og forretningsmannen Torbjørn Igland, og skriv seg frå ein oljehandel i Nigeria på 80-talet. Spørsmåla skifteretten må ta stilling til, er korvidt Jacobsen skal konkursforfølgast i Norge eller i Spania, og korvidt kravet på tre millionar er gyldig.

Men først og fremst handla det om Jacobsen og dei mangslungne affærene hans.

— Eg vil legge fram dokument som viser ein person av eit heilt spesielt kalber, sa Thurn-Basberg då han innleia saka.

Russiske våpen og sprit Advokaten følgde opp med å framlegge brev han har fått frå Jacobsen ved eit mistak, og som skal vise at nordfjordingen har drøfta med forretningspartnarar å eksportere russiske våpen til Afrika, smugle sprit frå Murmansk og drive dokumentfalsk.

— Det er viktig at retten forstår at Rolf M. Jacobsen saknar eitkvart truverde, framheldt advokat Thurn Basberg.

Jacobsen forlot Norge og meldte utflytting til Spania i 1987 saman med familien, men har kun norsk statsborgarskap.

«Lurvete opphav» I retten vart Jacobsen blant ei rekkje andre ting skulda for å ha forfalska sitt spanske residencia-kort som han la fram.

Skuldingane vart heftig imøtegått av Jacobsens advokat, Olav Jordal. I tillegg til at Jordal krev saka avvist, meiner han at også kravet er ugyldig.

— Kravet er ulovleg, og det har eit lurvete opphav i Nigeria. - Det fortener ikkje rettens vern.

I retten i går fortalde Jacobsen sjølv korleis han vart truga av torpedoar til å skrive under på gjeldsbrevet.

Jordal hevda også at firmaet Debcon driv ulovleg inkassoverksemd, og har klaga selskapet inn for Kreditttilsynet.