Ni av ti førerhunder blir plaget av folk som vil klappe dem. Åtte av ti førerhunder blir angrepet av andre hunder på jobb.

Dette vil Høyre og Fremskrittspartiet forby, i lovs form. Men de rødgrønne sier nei.

Hundeloven

Det er Norges Blindeforbund som har kartlagt arbeidsmiljøet for landets blindehunder.

Dette er resultatet:

Både andre hunder og velmenende mennesker plager og forstyrrer førerhundene i deres viktige arbeid som hjelper for de blinde.

Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg, tok saken opp i høst, og fikk Høyre meg seg i justiskomiteen.

De to partiene vil stramme inn hundeloven av 2003, med et eget avsnitt om å skjerme og beskytte førerhundene.

En hundeholder som nærmer seg en førerhund skal vise særlig aktsomhet, og om nødvendig holde sin egen hund i bånd. Og denne loven trer i kraft straks, krever Høyre og Frp i sin innstilling til Stortinget.

Mer byråkrati

Men både justisminister Grete Faremo og de rødgrønne politikerne på Løvebakken avviser forslaget. De viser till at politiet har mer enn nok å gjøre som det er, og at en slik endring i straffeansvar vanskelig vil kuinne bli fulgt opp av politiet. En slik endring i hundeloven vil også utløse mer byråkrati, mender Ap/SV og Sp.

— Flertallet tror at et økt fokus på kunnskap og informasjonsspredning rundt førerhunder i arbeid, og dialog med Blindeforbundet om denne problematikken, vil være mer hensiktsmessig, heter det i flertallets begrunnelse for avslaget.

Dermed blir det ingen lovbeskyttelse av arbeidsmiljøet for landets 300 førerhunder, før eventuelt etter valget til høsten.

Synspunkter på saken? Si din mening her.