– Av de vi har kallet inn, har 80 prosent møtt. Det er et fantastisk oppmøte, sier Bjørg Eli Hollund, prosjektleder for helseundersøkelsen i Gulen.

Helsesjekken skal undersøke om innbyggerne i Gulen har fått langvarige plager etter eksplosjonen ved Vest Tank i mai 2007. Mange meldte i tiden etter om helseplager.

Undersøkelsen startet 10. november, og varer helt til påske. Til nå har 199 møtt opp. Til sammen skal 800 møte. Halvparten er de eksponerte etter ulykken, mens resten er referansegruppe fra nærområdet.

– Oppmøtet er like godt i begge grupper. Det viser at motivasjonen er veldig stor. De sier at de er glade for at noen griper fatt i det, og at de kan få fortelle om opplevelsene sine til noen som har tid til å lytte, sier Hollund.

Det er Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus som gjør undersøkelsen. Den går over fem år, og de fremmøtte må belage seg på ytterligere tester også i 2010 og 2012.