Kurset «Vandring gjennom Bibelen» er utviklet av Det norske Bibelselskap og tilbys femteklassinger i skolen. Det skal ta for seg Bibelen og jødefolkets historie.

Men foreldre ved Kleppestø barneskole har ifølge Askøyværingen klaget og mener at kurset bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.


Last kursveiledningen ned her

Kurset er blitt holdt blant annet på skoler i Askøy, Fjell og Bergen. Ansatte ved kirkekontoret har ledet kursene på Askøy, som går over to ganger to skoletimer.

Ifølge veiledningen skal kurset gi «...kunnskap om Bibelen ved at eleven på en fortellende og delvis dramatiserende måte får møte sentrale fortellinger i både Det gamle og Det nye testamente.» Etter kurset får elevene utdelt «Den levende boka» i gave. Den sies å inneholde de viktigste tekstene fra Bibelen, og en tegneseriedialog mellom apostelen Peter og fire ungdommer skal gjøre fortellingene «levende og spennende».

Kurslederen kommer fra kirkekontoret. På den måten sparer også skolen verdifull kapasitet i egen lærerstab.

— Bryter med opplæringsloven

Forelder Trond Magne Målsnes har klaget på kurset. Han mener at kurset bryter med grunnleggende bestemmelser i opplæringsloven.

— I opplæringsloven heter det at KRL-faget skal samle alle elever og at det ikke skal være forkynnende. Det betyr at opplæringen ikke skal gi rom for religionsutøvelse, men kun skal gi kunnskap om tro, religioner og livssyn, sier Målsnes.

Han mener at skolene ikke har tatt til seg de nye bestemmelsene.

— Skolene bør ta tak i denne problematikken i mye større grad. Jeg synes at blandingen mellom kirke og skole er uheldig, sier Målsnes.

Utreder saken

— Kurset blir kjørt flere steder. Derfor er det viktig at vi får en avklaring for hele Askøy. Praksisen har vel vært litt forskjellig fra skole til skole. Nå har vi stoppet kurset ved skolen vår, inntil vi i samarbeid med skoleetaten får utredet saken nærmere, sier rektor Tor Magnus Lilletvedt ved Kleppestø barneskole til Askøyværingen.

KRL-faget strider med menneskerettighetene, ifølge Europarådets menneskerettighetsdomstol, fordi det ikke tar nok hensyn til dem med annen tro enn kristendom. Kunnskapsdepartementet har i sommer presisert at faget ikke skal være forkynnende.

Dåpsopplæringskonsulent Anne Helene Gjengedal ved kirkekontoret på Askøy mener dette aktuelle bibelkurset er balansert og tilpasset KRL-faget. Hun legger til at det foreløpig bare er på Kleppestø kurset er stoppet.

— Jeg er overrasket over at kurset stoppes nå. Hvis lærerne hadde ment at dette var galt i forhold til KRL-faget, ville de ikke latt det gå så lenge, sier Gjengedal til bt.no.

FAU-møte i kveld Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved skolen skal ha møte i kveld. Klassekontakt for 5B, Beate Soltvedt, sier til bt.no at én forelder har klaget på bibelkurset.

— Det har han gjort på eget initiativ. Vi har fått beskjed fra skolesjefen om at faget midlertidig er stoppet. På møtet i kveld regner jeg med at dette blir en sak, sier Soltvedt.

Bør bibelkurs utelukkes av pensum? Si din mening!

Roar Christiansen (ARKIV)