Venstre ønsket nedfelt i avfallsforskriften et pålegg om kildesortering av papir, plast og glass/metall.

— Gjenvinning skal være et mål og vi skal gjenvinne i flere avfallsfraksjoner, sier Venstres Hans-Carl Tveit.

Han ønsket også at det skillet forskriften opererer med mellom papir fra blader, bøker og aviser og annet papir skulle fjernes. Men heller ikke her fikk han bystyrets flertall med seg.

— Jeg er overrasket over at bystyret ikke støtter vårt forslag. Det virker underlig sett i lys av den debatten vi hadde i fjor da BiR gikk inn for å skille ut deler av papiret og kaste det i forbrenningsovnen. Det ble møtt med storm av bergenserne, og ble til slutt stoppet, sier Tveit.

Han mener BiR kan bli en sinke når det gjelder kildesortering.

— Kristiansand sorterer ut alt papir. Da bør vi klare det samme.

Bare Venstre, SV og RV stemte for Venstres forslag.