KARI PEDERSEN

I går var den klar, avtalen mellom byrådspartiene Høyre, KrF, Venstre og støttepartiet Frp. De fire er blitt enige om å bruke 43 millioner kroner mer enn i byrådets forslag.

— Vi har fått til en bedret sosial profil, sa Høyres gruppeleder Hilde Onarheim da budsjettløsningen ble presentert.

Mye av regningen for påplussingene faller på kommunens 17.000 ansatte. Flertallspartiene vil spare inn 10 millioner ved å fjerne om lag 20 stillinger.

I tillegg krever bystyreflertallet en plan for å fjerne 50 årsverk innen administrasjon og mellomledelse. I første halvår 2005 skal det gjelde full ansettelsesstopp i hele kommunen.

Dette kommer på toppen av kravet fra byrådet om å spare inn 53 millioner kroner på omstillinger.

Mer til bystyrets kontor

Samtidig er de fire partiene enige om å ta 2,6 millioner kroner som var avsatt til bydelsstyrene og bemanne opp bystyrets kontor.

Kommunen er nemlig pålagt av staten å opprette eget sekretariat for kontrollutvalget. Dette vil koste minst 1,2 millioner kroner. I tillegg ønsker politikerne seg bedre arbeidshjelp.

— Det er et demokratisk problem at bystyret har så trangt budsjett at vi diskuterer å avlyse bystyremøter for å spare penger, sier Frps Liv Røssland.

— Hvordan kan dere forsvare å gi politikerne mer, mens resten av administrasjon får stadig trangere rammer?

— Det blir for enkelt, utbryter KrFs gruppeleder Kristian Helland. - For det første går bystyrets kontor med underskudd. Arbeidspresset i 12. etasje er så hardt at det går på helsen løs, sier han og blir supplert av Frp.

— Jeg tilhører et parti som er veldig nøysom når det gjelder å bruke penger på politikere, men når Bergen har valgt den dyreste styringsformen vi kan ha (parlamentarisme red.anm), må vi ta høyde for det.

Av innsparinger har flertallet lagt inn fem millioner kroner i gevinst på konkurranseutsetting. Påplussingene på investeringsbudsjettet skal betales gjennom salg av kommunal eiendom.

Disse får mer

Flertallet i bystyret er enige om å slå på igjen gatelysene, neste år, styrke eldreomsorgen med 10 millioner, beholde den ekstra sosialstøtten til minstepensjonister og avblåse flyttingen av Huntington-pasienter.

Her er andre påplussinger:

  • Tellevik Kystfort får 200.000 kroner
  • Kulturtilbud og dagsenter for utviklingshemmende får henholdsvis 300.000 og 2,5 millioner kroner.
  • V-13 Kirkens Bymisjon får 400.000 kroner.
  • Albatrossen får 300.000 kroner.
  • Prisen på trygghetsalarmer blir ikke indeksregulert.
  • Barneparkene får 1,6 millioner kroner i økt driftstilskudd og har dermed rettet opp fjorårets kutt.
  • På investeringsbudsjettet får Fridalen skole 10 millioner til rehabilitering i 2005. Like mye blir avsatt til å starte ombygging av Ådnamarka skole.

Bystyret skal behandle budsjettet mandag 13. desember.