Da pasienten var tilbake på Sandviken sykehus, fant personalet etter hvert to kniver — en stor og en liten - på den psykisk syke mannen.

— Urovekkende. På en slik transport skulle det i det minste vært helsepersonell med, eller politiet burde tatt seg av transporten, sier daglig leder i Norgestaxi Bergen, Jan Tennfjord.

Taxiselskapet har alle rekvisisjonsturer med pasienter til og fra sykehus i bergensregionen, og vil nå ta saken opp med ledelsen i Helse Bergen.

— Denne type transporter må kvalitetssikres på en annen måte enn hva som ble gjort i denne saken. Vi vil ta dette opp med helseforetaket. Vi kan gjerne ta denne type transporter, men da må sikkerheten til våre sjåfører være bedre ivaretatt, sier Tennfjord.

Ble redd mannen

Pasienten var innlagt på den aller strengeste og sikreste avdelingen på Sandviken sykehus, da han tidligere i år fikk lov til å reise på perm.

Da han var på besøk til et familiemedlem, merket hun at noe var galt.

— Han begynte å bli aggressiv, og jeg ble redd, sier slektningen.

Noen timer senere ringte pasienten selv til Sandviken og fortalte at han ville tilbake til sykehuset.

— Jeg synes det var slepphendt av Sandviken, de burde sendt en person med taxien. En taxisjåfør er jo ikke trent til å håndtere denne type pasienter, sier moren til pasienten.

Avdelingssjef ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken sykehus, Siri Nome, forsvarer avgjørelsen om å sende pasienten i taxi.

Varslet selv om kniv

— Beslutningen er bygget på en konkret risikovurdering. Vi sender ikke pasienter vi tror er farlige alene i en taxi, det er den minste sak for oss å ringe til politiet for å be om hjelp, sier Nome.

Da pasienten kom tilbake til sikkerhetsavdelingen på Sandviken, oppdaget personalet at han hadde med seg en stor kniv.

På tross av sikkerhetsavdelingen har en metalldetektor som alle pasienter skal gjennom etter de har vært utenfor avdelingen, ble det først flere timer senere oppdaget at pasienten hadde enda en kniv på seg.

Det var pasienten selv som fortalte at han hadde nok en kniv med seg inn på sikkerhetsavdelingen. Han ga den frivillig fra seg.

— Knivene ble ikke oppdaget samtidig, men vi ble oppmerksom på den andre kniven før han kom inn til de andre pasientene, sier Nome.

- Faktisk farlige

— Da vi oppdaget den første kniven ble han tatt med inn på en skjermet post, slik instruksen sier. Han brukte aldri knivene, det er hovedpoenget her. Vi er svært observante på pasientene våre, de er faktisk farlige her, det er en del av inntakskriteriet, sier Nome.

Sikkerhetsinstruksen - som BT har fått innsyn i - sier at alle pasienter som har vært utenfor sikkerhetsavdelingen «skal gå gjennom metalldetektorporten».

I instruksen understrekes det at pasienten ikke får ha knusbare eller skarpe gjenstander, og at alle pasienter som har vært ute «skal ransakes dersom det er mistanke om at pasienten har fått tak i ulovlige gjenstander».

Siri Nome vil ikke svare på om pasienten faktisk ble kroppsvisitert eller undersøkt med metalldetektor.