Rapporten kommer i kjølvannet av at 13 ansatte ved avdelingen tok kontakt med Arbeidstilsynet før jul. I over tre måneder har tilsynet vurdert forholdene ved avdelingen.

I tilsynsrapporten skriver tilsynet at nevrokirurgisk avdeling må hyre inn ekstern bistand, som skal kartlegge hvilke forhold som er til hinder for et godt arbeidsmiljø på avdelingen.

Valget av ekstern hjelp vil sannsynligvis bli gjort i samarbeid mellom Helse Bergen og de tillitsvalgte.

Den eksterne aktøren skal forsøke å kartlegge arbeidsmiljøet mer omfattende enn hva Arbeidstilsynet har klart.

— Uforsvarlig arbeidsmiljø

— Vi kjenner oss igjen i mange av de utfordringene som rapporten tar opp. Samtidig er det viktig for oss at Arbeidstilsynet i sin rapport sier at de ikke har funnet grunnlag for å si at det foreligger trakassering eller utilbørlig behandling av enkeltansatte, sier klinikkdirektør Håkon Nordli ved Nevroklinikken i en pressemelding.

«Så langt Arbeidstilsynet med rimelighet har hatt mulighet for å undersøke, har vi ikke grunnlag for å konstatere om det foreligger trakassering eller utilbørlig behandling ved fordeling av operasjoner. Vi konstaterer at partene har ulikt syn på dette», heter det i rapporten.

Arbeidstilsynet har heller ikke funnet grunnlag for å konstatere at ledelsen ikke har tid til å ivareta de ansattes helse- og sikkerhet.

Til BT sier Nordli at det ikke er snakk om en ekstern gransking, men at avdelingen ved hjelp av ekstern bistand skal kartlegge hvilke forhold som er til hinder for godt HMS-arbeid på avdelingen.

— Vi ser positivtpå dette. Arbeidstilsynet har slått fast at det er arbeidsmiljøproblem blant overlegene påavdelingen. Jeg er helt sikker på at disse påleggene arbeidstilsynet varsler bare vilhjelpe oss i det arbeidet vi har foran oss, sier han.

- Grundig rapport

Tilsynet skriver blant annet at «arbeidsmiljøet for overlegene ved Nevrokirurgisk avdeling ikke er forsvarlig».

Videre står det at «de konflikter som har oppstått er av slikt omfang og styrke at det etter Arbeidstilsynets oppfatning foreligger betydelig fare for de ansattes psykiske helse».

Nevrokirurgisk avdeling må også vurdere om arbeidstidsordningen ved avdelingen er forsvarlig nok til at helse, velferd og sikkerhet for de ansatte ivaretas.

Når det gjelder de omtalte 26-timersvaktene, har ikke tilsynet kommet noen vei. Tilsynsrapporten nevner imidlertid at legene ikke kjenner til om det gjort en risikovurdering av forholdene.

— Det erblitt jobbet grundig med denne rapporten. Påleggene som kommer er velfunderte,sier Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet Vestlandet.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, utover det som allerede står i rapporten.

Under massivt press

Den prestisjefylte avdelingen på Haukeland er under massivt press. Både Arbeidstilsynet og Fylkeslegen i Hordaland har åpnet tilsynssak mot avdelingen i løpet av få måneder.

Hjernekirurgene er noen av Haukelands beste betalte leger og foretar avanserte operasjoner i hode, nakke og rygg. Når de går vakter, varer de i 26 timer. Noen ganger sover de på vakt, andre ganger ikke. De må hele tiden være til stede på sykehuset.

Overfor BT har Haukeland tidligere erkjent at leger ved 14 tilfeller i perioden juni 2013 til desember 2014 har vært involvert i operasjoner etter 26 timer på vakt.

Assistentlegene må gjennom et trangt nåløye for å få fast jobb som overlege. De vil gjerne operere. Det betyr erfaring som kan sikre dem fast jobb i frem­tiden.