— Det er ikke tilfeldig at hun har røde strømper, nei. Betty er helt klart en feminist, ler matmor Jane Nordlund.

Med fire røde strømper sto hunden Betty på første rad under kveldens markering ved Den blå steinen.

— Hun er her for å vise sin støtte sammen med oss. Dette er en viktig sak for alle kvinner, og Betty er jo en jente, sier Nordlund.

Rundt 80 personer var møtt opp for vise at tar avstand fra vold mot kvinner. Særlig opptatt var rødstrømpene av at den nye regjeringen ikke bør innføre femårsregelen. Det vil si at kvinner som innvilges opphold på familiegjenforening, mister oppholdstillatelsen dersom de skiller seg før det har gått fem år. Per i dag gjelder denne regelen før tre år.

— Flere av disse kvinnene opplever vold i sine forhold. Ved å innføre femårsregelen blir disse kvinnene på en måte holdt i fangenskap, fordi de blir sendt ut av landet dersom de går i fra partneren sin. Slik bør det ikke være, og det kjemper vi mot i dag, sier Tone Salomonsen i Bergen SV.

Havner på krisesentre

SVs Oddny Miljeteig var en av flere som holdt appel. Hun fortalte at SV i årevis har kjempet mot treårsregelen, og at hun aldri hadde trodd hun skulle kjempe mot en femårsregel.

— Mange av disse kvinnene havner på krisesentre, og enda flere skulle sikkert vært der om de hadde visst om sentrene eller våget å komme. Når disse kvinnene blir utsatt for vold, må de få vern og trygghet. Fem år i vold er en evighet. Vi lover våre medsøstre fra Den blå steinen i dag: Vi skal kjempe mot både fem-og treårsregelen helt til Stortinget og regjeringen fjerner begge deler, sier hun.

Menn i rødstrømper

Blant de mange kvinnene, var det også et par menn som hadde tatt på seg de røde strømpene.

— Menn kan også være feminister, og det er jeg her for å vise i dag. Dette er en kamp som handler like mye om menn som om kvinner. Selv om det er flest kvinner som blir utsatt for vold, så bunner dette i et holdningsproblem blant en del menn. Derfor er det viktig med slike markeringer, sier rødstrømpe Albert Andersen Øydvin, leder for Høyden Sosialistisk Ungdom.

Også Miljeteig snakket om at vold mot kvinner bunner i et holdningsproglem.

— Vold mot kvinner er en forbrytelse uansett. Det kan ikke forsvares med tradisjon, kultur eller sedvane. Det finnes ingen unnskyldning for vold mot kvinner, sier hun.

Under markeringen ble det også tent lys, og delt ut røde knapper til forbipasserende.

25 organisasjoner deltok på markeringen.

FEMINIST: Albert Andersen Øydvin var en av flere menn som var møtt opp i røde strømper. - Dette er like mye vår kamp. Her trengs det en holdningsendring, og den kan vi menn være med å få på plass, sier han.
Odd Mehus