Når ankesaken starter i Gulating lagmannsrett onsdag, må betjenten forklare hva 27-åringen har betrodd seg om i fengselet. Betjenten var svært usikker på hvordan han skulle håndtere informasjonen han fikk av den drapsdømte. Derfor gikk han til ledelsen i fengselet og søkte råd, før han gikk til politiet med opplysningene.

— Dette er klarert med fengselsledelsen. Fengselsbetjenter har ikke taushetsplikt på samme måte som for eksempel advokater. Han har dessuten informert den drapsdømte om at han ville gå videre med opplysningene, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Vitnet også sist

Betjenten var et vitne også i den forrige rettsrunden, men den gang på drapsmannens side. Da var han stevnet som et karaktervitne i forhold til straffeutmåling, og forklarte seg om hvor godt 27-åringen klarer seg i fengselet.

Nå er det statsadvokaten som stevner betjenten, og denne gangen er forklaringen hans sentral i forhold til skyldspørsmålet omkring faren. Etter det BT kjenner til, vil han forklare seg om betroelser fra drapsmannen om at faren sendte sønnen og kameraten for å få sannheten ut av Hvidevold. Både far og sønn hadde en mistanke om at Hvidevold hadde noe med en kvinnes død å gjøre. Kvinnen var tidligere samboer med faren, og en omsorgsfull stemor for sønnen.

— Det spennende nå, er om 27-åringen endrer forklaring. Han har nemlig ikke gitt ny politiforklaring etter at betjenten sa hva han visste til politiet. Vi lar det bare gå direkte i retten, sier Hordnes.

Alle de tre tiltalte ble dømt i tingretten. Faren ble dømt til seks års fengsel, i tråd med aktors påstand. Hordnes kommer ikke til å be om mer etter den nye forklaringen, men det er en kjensgjerning at farens rolle i saken var den minst avklarte. I tingretten nektet både faren og sønnen for at han hadde noe med turen til Halsnøy å gjøre. Den 20 år gamle sjåføren har imidlertid hele tiden sagt at hans klare inntrykk var at kompisens far hadde bestilt turen.

Styrker saken

Farens forsvarer, Nina Monssen, liker dårlig at statsadvokaten offentliggjør at det er et nytt vitne i saken før den starter i lagmannsretten.

— Dette er å forhåndsprosedere en sak før den presenteres for juryen. Det liker jeg ikke. Jeg deler heller ikke hennes mening om betydningen av dette vitnet. Det er ikke snakk om et direkte vitne, men en gjenforteller av handlingen, sier Monssen.

Sjåførens forsvarer, Odd Drevland, mener de nye opplysningene bare er med å styrke saken for hans klient.

— Det nye vitnet sier det samme som min klient har forklart hele tiden, så dette er bare med på å underbygge hans troverdighet. Vi har et håp om at han frifinnes for selve drapshandlingen i denne runden, og at straffen blir langt mildere, sier Drevland.

I tingretten fikk 20-åringen fire års fengsel. Drapsmannen fikk 13 år.