Forklaringen ifølge Alsaker er at Kåre Mortens hjelpeverge har sagt et betinget ja til giftermålet. Betingelsen er at vigselsmyndighetene, representert ved Folkeregisteret, bekrefter at de to er i besittelse av den rettslige handleevne som skal til i forhold til vilkårene i ekteskapsloven.

Må ha alle kort på bordet – Det betyr at vi må avvente en avklaring fra vigselsmyndighetene. Jeg vil ikke foreta den endelige avgjørelsen før jeg har alle kortene på bordet, sier Alsaker.

– Da kan det begynne å spøke for det planlagte 5. mai-bryllupet?

– Hvor lang tid vigselsmyndighetene vil bruke på å avgjøre en slik sak, er ikke godt å si, men nå må vi ha formalitetene i orden, så får det heller ta den tiden det tar. Jeg synes ikke vi skal presse frem en beslutning før alle opplysninger som etterspørres er lagt frem og vurdert, sier Alsaker.

Det har foreløpig ikke lykkes BT å komme i kontakt med Kåre Mortens hjelpeverge, advokat Paal-Henrich Berle.

Fylkesmannen sa 29. mars i år nei til ekteskapsinngåelse blant annet med den begrunnelse at Kåre Morten er «såpass avhengig av hjelp, tilsyn og omsorg at han bor i bofellesskap, og har behov som nok vanskelig vil kunne dekkes om han flytter til bolig med lavere omsorgsnivå».

Kjæresteparet anket øyeblikkelig avslaget, og venter nå altså fortsatt på avgjørelsen i ankesaken fra Fylkesmannen.

Skuffet over utsettelse Parets advokat, Øivind Bjørkås, er skuffet over Fylkesmannens opptreden i saken.

– Jeg synes dette er håpløs saksbehandling. Han hadde lovet et vedtak i løpet av fredag, og forespeilet en positiv avgjørelse. Klientene mine hadde sett frem til det.

– Utsettelsen betyr en ekstra belastning som de burde vært forskånet for. Nå må de vente enda noen dager før de får den formelle avgjørelsen. Det skulle ikke ha vært nødvendig, sier han.

Strøm av sympati

Det populære og velkjente paret fra dokumentarfilmen «Kabal i hjerter» har fått en overveldende strøm av sympati etter at de fortalte om bryllupsplanene som så ut til å gå i vasken. Maybritt Stusdal Matre og Kåre Morten Watne har vært forlovet i fire år og hadde planlagt bryllupet i alle detaljer da avslaget fra Fylkesmannen kom før påske.

Paret selv har gått rundt med underskriftslister på byen for å samle støtte for sin sak. Da historien deres ble offentlig kjent gjennom avisen før helgen, nærmest eksploderte det i støtteaksjoner for det gifteklare paret.

En underskriftsaksjon som ble etablert på internett i helgen, har allerede fått over 800 signaturer, og Maybritt og Kåre Morten selv har samlet inn flere hundre underskrifter. Helsebyråd Trude Drevland og ulike organisasjoner har også gitt paret sin fulle støtte.

Se også: btv-innslag!

JAN M. LILLEBØ