— Vi vil vurdere det, men det er ikke ukomplisert å straffe beboere i sentrum som ikke har kjellere eller bossrom å stue spannene vekk i, sier Liv Røssland, gruppeleder for FrP. Støtte fra FrP kan gi byrådet flertall i bystyret.

— Vi ønsker heller en ordning med bossug, som den de har i København og Barcelona. Da puttes søppelet i et rør som ledes ned i bakken og føres med trykkluft til et bossrom, sier Røssland.

Heller ikke Ap, som også kan sikre flertall for forslaget, vil umiddelbart si ja.

— Vi er veldig positive til alle tiltak som kan hindre forsøpling, men jeg kan ikke her og nå love vår støtte. Næringslivet, blant annet fast food-utsalg, har også et stort ansvar for bosset i sentrum. Jeg vet ikke om det blir riktig å bøtelegge privatpersoner, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Oddny Miljeteig (SV) er den som er mest positiv til forslaget.

— I utgangspunktet er vi villige til å se på dette, men det er noe vi må diskutere først. Hvis det ikke hjelper å appellere til folks sunne fornuft, kan bøtelegging være en god løsning. En mild vinter kan føre til store rotteplager, det er også viktig å ta med seg, sier Miljeteig.

Heller ikke fra enda rødere hold får byrådet umiddelbart ja.

— Jeg må se forslaget først, jeg kan ikke ta dette på strak arm, sier RVs Torstein Dahle.