Bakgrunnen for at de to gikk til angrep på guttene, var at 19-åringen trodde den ene av dem hadde tystet på ham overfor politiet.

Ingen av guttene ble alvorlig skadd, men de ble tildelt flere knyttneveslag i hodet.

Midhordland tingrett begrunner den milde dommen med at 19-åringen har beklaget overfor begge guttene, og at han nå er inne i en positiv utvikling.