Aktor krevde seks måneder i fengsel for Simon Simonnæs. Retten ga ham 45 dager betinget.

— En meget gledelig dom. At retten fullt ut legger Simonnæs forklaring til grunn, må anses som en full seier, sier forsvarer John Christian Elden.

Avsagde hagler

Saken startet i juni 2002. Under en ransaking i leiligheten og i bankboksen til Simonnæs, fant politiet syv skytevåpen og en rekke patroner. For dette ble han dømt til 45 dagers betinget fengsel samt en bot på 15.000 kroner.

I tillegg inndras to avsagde hagler, en vanlig hagle, fire pistoler, en røykgranat samt 1300 patroner og annen ammunisjon.

Simonnæs forklarte i retten at han av familiemessige grunner «beslagla» våpnene fra sin fars to boliger i 2000.

- Ikke funksjonsdyktig

Simonnæs sa i retten at bare ett av våpnene var funksjonsdyktig. Siden aktor Per Johan Askevold ikke kunne legge frem en våpenanalyse fra Kripos, la retten «avgjørende vekt» Simonnæs sin forklaring. Retten legger også vekt på at våpnene kom i Simonnæs besittelse av en aktverdig grunn.

Aktor Per Johan Askevold hadde ikke lest dommen da BT ringte i går kveld.

— Jeg er naturlig nok litt overrasket. Dommen er jo betydelig under det jeg mener er riktig. Men jeg vil ikke kommentere nå siden jeg ikke har lest domspremissene, sier han.

Forsvunnet Kripos-rapport

— Vil dere forsøke å oppspore den forsvunne Kripos-rapporten før dere vurderer en eventuell anke?

— Det får vi se på når vi har lest dom-men, sier han.

Simon Simonnæs har vært en av byens mest kjente og profilerte dørvakter de siste årene. Han har vært sentralt i å bygge opp Bergen Vaktvesen til byens, og kanskje landets, største firma for utleie av dørvakter.

Tidligere ledet han selskapet. I dag er han formelt kun aksjonær.