Med et flertall fra Høyre, KrF, FrP og Pensjonistpartiet vedtok Komité for miljø og byutvikling å utsette de betente byggesakene.

Utbygger skal nå komme med et forslag til et lavere bygg på Nøstet. Utsettelsesforslaget er i realiteten et klarsignal om at bygget kan komme. I vedtaket står det at partiene «ber byrådet vurdere alle muligheter for en reduksjon av byggehøyden før saken fremmes på nytt».

På slakthustomten kan det nå bli saltak (skrått tak med møner), i stedet for et flatt tak.

Les mer om byggesakene i BT fredag.