— Jeg mener det er betenkelig at mediene lar seg bruke til å videreformidle trusler fra personer som vil ramme andre, sier Visnes.

I denne konkrete saken ringte en person inn til Bergensavisens tipstelefon og fortalte at en bombe ville gå av i kommunehuset på Nesttun. BA varslet omgående politiet, men nektet å gi opplysninger som kunne identifisere tipseren.

— Når media inntar en slik holdning, vil det medføre at enda flere bruker denne kanalen til å fremme sine trusler. Det kan de gjøre med visshet om at de ikke blir avslørt, sier Visnes.

— I et tilsvarende tilfelle ville BT heller ikke ha oppgitt kilden til politiet. I dette tilfellet er det betenkelig at en avis omtaler en trussel som er ringt inn til egen redaksjon. Man må anta at en person som ringer inn en bombetrussel til et avishus ønsker publisitet. Ved å omtale trusselen løper man innringerens ærend, sier nyhetsredaktør Anne Gjerde i BT.