— Vi kommer til å be kommunen om å få pengene tilbake, med renter. Vi synes ikke kommunen har oppført seg pent, sier Roald Nagell Larssen, styreleder i Prestestien borettslag.

BT møter styrelederen på møterommet til borettslaget, som også fungerer som styrelederens kontor. «Driftsleder Narvestad» står det på døren. Borettslaget er Vestlandets største. Det består av 655 boliger og har cirka 2000 beboere. Det er flere enn i mange norske kommuner. Nagell Larsen kaller også for spøk borettslaget for Prestestien kommune.

Men det er en viktig forskjell på et borettslag og en kommune.

— Hadde vi drevet borettslaget på samme måte som kommunen drives, ville vi fått straff, sier Nagell Larsen.

Han har mistet all respekten for politikerne som gjennom flere år har krevd for høye vann- og avløpsgebyrer og som vegrer seg for å betale pengene tilbake.

— Dette viser at kommunen ikke har styring med økonomien. Vi har arbeidet for at beboerne skal ha lavest mulig boutgifter, vi har lagt inn naturgass, har fellesavlesning på strøm og forhandlet frem billige telefonabonnementer. Derfor er det ekstra bittert at kommunen stjeler pengene våre, sier han.

Han vil likevel ikke overdrive betydningen av de to millionene, og har regnet ut at beløpet tilsvarer en husleieøkning på 25 kroner pr. boenhet i måneden i tiårsperioden.

— Men det er mye vi kunne brukt pengene til. Vi har en café der alle beboerne kan spise middag. Særlig enslige pensjonister spiser der ofte, og syke kan bestille mat hjem til seg. Litt sosialt bør en kunne koste på seg i et slikt borettslag. Og vi har store grøntarealer som trenger vedlikehold, sier han.

— Synes du kommunen bør utbetale pengene hvis det fører til nedskjæringer innenfor helse og skole?

— Det er ikke snakk om å stille helse og skole opp mot det politikerne har gjort. Kommunen hadde hatt nok penger hvis den hadde vært flinkere til å spare. Jeg vet at politikerne har problemer med å betale den halve milliarden, men for min del trenger de ikke betale tilbake alt med en gang. Men all tilbakebetaling er kjærkommen, sier styrelederen.

SKUFFET: - Jeg har mistet all respekt for politikerne i Bergen. De styrer byen uten noen form for kompetanse, sier styreleder Roald Nagell Larssen i Prestestien borettslag.
FOTO: HELGE SKODVIN