Totalt er det rundt 100 bergensere som har søkt om å pusse opp badet, og dermed har måttet punge ut med gebyr til kommunen. I dag toget kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) tilbake, og slo fast at papirmøllen skal bort med umiddelbar virkning.

Navarsete uttalte til VG at regelverket skal revideres, og at den enkelte utbygger selv kan stå ansvarlig frem til et nytt og revidert regelverk er på plass.

— Det er ingen skam å snu, sier byråd for miljø og byutvikling Lisbeth Iversen (KrF).

**Les også:

Har badet gått ut på dato?**

Urimelig regelverk

Hun mener at det er helt urimelig at de som har fulgt regelverket frem til i dag skal måtte punge ut når regelverket likevel skal endres.

— Mitt budskap til de rundt 100 bergenserne som har søkt, er at de må ta kontakt med oss i Bergen kommune. De som har betalt skal få pengene tilbakebetalt. De som har søknader inne nå, skal også slippe å betale dette gebyret, sier Iversen.

Hun sier at snittgebyret i disse sakene er mellom 3000 og 3500 kroner. Bergen vil dermed tilbakebetale over 300.000 kroner dersom alle krever pengene tilbake.

— I neste omgang vil vi ta kontakt med statsråden for å se om vi som kommune kan få refundert våre utlegg fra staten. Men det er i alle fall ikke riktig at den enkelte innbygger skal betale på grunn av dette rotet, sier Iversen.

**Les også:

PC-en varmar opp badet**

Unødvendig byråkrati

Hun mener at regelverket er blitt veldig detaljert og at byråkratiet er stort.

— Det er mye annet i byggesaksregelverket som en også bør gå igjennom på nytt. Selv om hensiktene ofte er gode, blir resultatet totalt rigid og unødvendig komplisert både for kommunene, planleggere og innbyggere, mener Iversen.

Hun håper nå på en timeout fra regjeringen.

— Vi kan ikke få nye regler den ene dagen og se at de blir opphevet den neste. Det skaper en usikkerhet og uforutsigbarhet som koster både tid og penger, mener Iversen.