– Vi er nødt for å tenke nytt for å skaffe oss kvalifisert personell til disse fartøyene, sier Bjørn Egenberg, sjef for Fregatt-våpenet.

Allerede da den første fregatten, KNM «Fridtjof Nansen», ble levert for halvannet år siden, slet Sjøforsvaret med å holde på mannskapet. Løsningen ble å hente nye folk fra besetningen til den neste fregatten, KNM «Roald Amundsen». Dermed forskjøv man egentlig bare problemet. Neste nye fregatt, KNM «Otto Sverdrup», kommer i april.

Anstrengt situasjon

– Det er ikke til å legge skjul på at mannskapssituasjonen fremdeles er anstrengt. Det er særlig ingeniører med utdannelse i informatikk, data og skipsteknikk vi mangler, sier Egenberg.

Han understreker at krisen ikke er komplett.

– Vi har mange dyktige folk, men har behov for flere.

Sjøforsvaret har alltid hatt skarp konkurranse om arbeidskraft fra det private næringslivet. Ikke minst er høyere lønn og bedre regulert arbeidstid forlokkende.

Skjerpet konkurranse

– Akkurat nå er konkurransen om inge-niørene ytterligere skjerpet, fordi det går særdeles godt for norsk industri, sier Egenberg.

Sjøforsvaret vil nå gå mer aktivt ut mot høyskolemiljøene for å sikre seg nyutdannede ingeniører.

– Vi tilbyr oss å betale ned studiegjelden til dem som kommer til oss. Motytelsen er at de ferske ingeniørene binder seg til tjeneste hos oss for like lang tid som vi betaler utdannelsen. Studiegjeld for tre år vil for eksempel tilsvare tre års plikttjeneste i Sjøforsvaret. Vi synes dette er et godt tilbud som vi håper vil slå an, sier sjefen for Fregattvåpenet.

Trenger tyve ingeniører

Det er ikke bare om bord i fregattene det er behov for dyktige ingeniører. Også på land er det behov for slik arbeidskraft. Bjørn Egenberg regner med at Sjøforsvaret i denne omgang trenger totalt tyve ingeniører, rundt halvparten av dem til fregattene.

– De som velger oss, vil få en variert tjeneste og opparbeide seg kompetanse som er svært nyttig dersom de på et senere tidspunkt velger det private, sier han.

De nye fregattene er de mest avanserte teknologiske fartøyene Sjøforsvaret noen gang har hatt. Våpensystemene og all annen teknikk er svært krevende å håndtere.

Selv om Sjøforsvaret får fem nye fregatter, vil bare tre, eller i beste fall fire av dem, til enhver tid være operativ.

– Hva skjer hvis dere ikke får nok ingeniører?

– Det er klart at det kan komme til å begrense de operasjonene vi planlegger for disse fartøyene, sier Bjørn Egenberg.