Hvert annet minutt kjører en stor lastebil inn på tomten i Bjørndalsmarken og dumper stein. Gravemaskinene har for lengst startet arbeidet på tomten der Nexi Bygg nå skal reise seks blokker med til sammen 75 leiligheter.

Prosjekt i fare

For noen måneder siden sto hele prosjektet i fare. Byrådet innstilte da på å kutte en etasje på to av blokkene. Begrunnelsen var at utbyggingen ville være til stor ulempe for naboene.

For Nexi Bygg sto det om flere millioner kroner. Uten den siste etasjen på to av blokkene måtte prosjektet krympes med åtte leiligheter.

Da komité for miljø og byutvikling kom på befaring i juni hadde Nexi Bygg forberedt seg grundig. I et dokument som ble omdelt til medlemmene av komiteen heter det om kravet om redusert etasjehøyde:

«Dette vil medføre at 8 leiligheter utgår og det økonomiske grunnlaget for prosjektet endres dramatisk.» Selskapet skriver videre: «Ved dette fjernes over 10% av boligmassen i prosjektet, som derved blir marginalt og usikkert med hensyn til gjennomføring.»

Ingen ulempe

Nexi Bygg mente å kunne dokumentere at byggehøyden ikke medførte ulemper for naboene. Likevel betalte de seg ut av naboproblemene.

En nabo fikk 250.000 kroner, en annen 150.000 og en tredje 100.000 for å trekke sine innsigelser til planforslaget.

I en skriftlig avtale bekrefter naboen også «å ikke protestere mot kommende søknader i forbindelse med realisering av prosjektet.»

Nexi Bygg erkjente ikke gjennom avtalen å påføre naboen noen ulemper.

– Avtalen en ikke-sak

Leder i komité for miljø og byutvikling, Anne Gine Hestetun, sier komiteen var kjent med de skriftlige avtalene.

– Vi vurderte avtalene som en ikke-sak. Komiteen var veldig tydelig på at det var konseptet med lavenergiboliger som gjorde at vi stemte for. Hadde jeg ment at prosjektert var for stort, ville jeg ha stemt for å redusere byggehøyden uansett om en naboklage var falt fra eller ikke.

– Hvilke etiske betenkeligheter ser du ved at utbygger på denne måten kjøper seg fri fra naboklager?

– Det er etisk betenkelig dersom en utbygger kan kjøpe seg til en enklere saksbehandling. Desto viktigere er det at denne typen forhold blir gjort kjent, slik at det er med i den vurderingen vi gjør av saken.

– Naboklager fører til at både administrasjon og politikere blir mer på alerten. Vil ikke mangelen på naboklager føre til at prosjekter lettere slipper igjennom?

– Jeg vil ikke at publikum skal stille seg spørsmål om folk kjøper seg fri fra en mer krevende saksbehandling. Og jeg ser at det er en hårfin balanse her, derfor er det viktig med åpenhet, sier Hestetun.

KRITISK NABO: -Utbygger kjøpte seg fri fra politiske problemer, mener velforeningen i Bjørndalsstølen, her ved styremedlem Jan Erik Christensen.
Høvik, Tor