TORSTEIN STANGENES

Advokat Leon Larsen er sint. Bergen kommune skylder ham 215.000 kroner i salær for en rettssak han vant mot kommunen i fjor sommer.

Pengene skulle vært betalt før årsskiftet, men fortsatt har advokat Larsen verken fått pengene eller en dato for når han kan vente å få pengene kommunen skylder ham.

Saken kravet stammer fra er en erstatningssak som Larsen og hans klient tapte i tingretten, men vant i lagmannsretten og i Høyesterett. Larsen førte ikke saken for Høyesterett, og dermed er det salæret for saken han førte i lagmannsretten i sommer han venter på.

Dommen ble rettskraftig 22. desember i fjor, og kommunen ble pålagt å betale motpartens saksomkostninger omgående.

Selv etter at advokat Larsen har purret kommunen på pengene, får han dem ikke.

— I alle andre forhold ville saken for lengst ha gått til inkasso, men kommunen betaler når det passer den. Jeg overlever dette, men det er snakk om mye penger. Jeg har måttet be lagmannsretten om utsettelse på å betale 20.000 kroner det kostet å anke saken fra tingretten, sier han til BT.

Kommunens begrunnelse for at den ikke har betalt det den skylder Larsen er at ekspedering av omkostningene «tar tid».

— Dette krever ikke saksbehandling. Høyesterett har avgjort dette. Det er så endelig som det kan bli, sier Larsen.