TOR OLAV MØRSETH

— Det går tregt. Planavdelingen har for små ressurser. Men nå har vi i samråd med avdelingen leid inn hjelp, forteller Roy-Eddy Lie, som leder eiendomssatsingen til Lie Management.

Sotra-baserte Liegruppen leier en konsulent fra Asplan Viak, et byrå som planavdelingen i Bergen kommune bruker i flere sammenhenger. Konsulentselskapet skal forberede papirene i omreguleringssøknaden. Selskapet skal kvalitetssikre arbeidet på en måte Liegruppen ikke er i stand til selv.

- Billigere enn å vente

Søknaden gjelder Hansabygget i Kalfaret. Liegruppen betalte om lag 100 millioner kroner for bygget for to år siden. Grupperingen planlegger å bruke minst 500 millioner på å bygge det om til eksklusive leiligheter og kontorer.

Opprinnelig satset Lie på at behandlingen av reguleringsplanen skulle starte i fjor høst. Det gikk ikke. Med den nye hjelpen håper han planarbeidet i kommunen kan starte til sommeren.

— Det var planavdelingen som rådet oss til dette, forteller Roy-Eddy Lie, og påpeker at kostnaden med å leie hjelp er mye lavere enn det de taper på at bygget står ubrukt.

Konsulenten som er leid inn har tidligere arbeidet som saksbehandler i planavdelingen. Hun er leid inn til å behandle klagesaker.

— Vi gjør en del av saksbehandlingen. Bergen kommune forsøker en ny modell, der oppdragsgiveren skriver en del av planen, forteller Torhild Wiklund hos Asplan Viak. Hun mener det er en fordel å kjenne til hvordan planavdelingen jobber, men tror ikke Liegruppen får planen sin lettere gjennom på denne måten.

— Vi jobber bare med en ren beskrivelse av planen. Kommunen vil selv gjøre en vurdering av saken.

Sparer tid

Plansjef Torbjørn Nævdal i Bergen kommune snakker varmt om den nye ordningen.

— Vi skal sørge for at alt blir riktig når vi behandler plansaker. Derfor må vi ofte gå flere runder frem og tilbake med spørsmål og svar til dem som vil bygge. Med denne ordningen håper vi at vi slipper det, sier han.

Hvor mye tid og ressurser hans avdeling sparer er han ennå ikke sikker på. Nævdal kaller det hele et prøveprosjekt. Samme modell er forsøkt på et fåtall andre utbygginger, blant annet Sandviken Brygge.

— Hvordan vil konsulentfirmaet sin jobb påvirke behandlingen av saken?

— De fungerer som en kvalitetssikrer for Liegruppen. Ikke for oss. Men med et skikkelig forarbeid sparer vi mye tid. Og da er det også lettere å prioritere saken.