Hensikten er å bedre luftkvaliteten i byen. Nå videreføres ordningen med vrakpant helt til neste vår, ifølge en pressemelding fra kommunen. Seks millioner kroner er bevilget til formålet.

Vrakpant på 5000 kroner skal betales ut til privatpersoner som ønsker å skifte ut gamle ovner med nye ildsteder av den miljøvennlige typen:

  • Rentbrennende vedovn
  • Pelletsovn
  • Etterbrenner (der dette er hensiktsmessig)
  • FjernvarmeOrdningen med vrakpant gjelder bare beboere i Bergen sentrum og deler av Bergensdalen. De første 1190 som søker, vil bli tildelt vrakpant.

Tilbudet gjelder til 1. mars 2008.

Kart over grenser for vrakpantordningen, svarslipp og mer informasjon finnes på nettsidene til Bergen brannvesen.

TILBUD: Kommunen sponser nye ildsteder med 5000 kroner.
SCANPIX