Randi Bremnes melde interesse for Eidfjord kommune si pengehjelp til reparasjon av hus. To timar seinare stod ein hollendar i hagen.

– Veldig overraskande, men vi fann straks tonen, og den hollandske fotografen med heile verda som arbeidsfelt, blir min leigebuar, seier Randi Bremnes.

Sjølv bur ho i Oslo. Som så mange andre med røter i Eidfjord, er ho eigar av eit hus som berre blir brukt i feriane. Eidfjord kommune kombinerer opprustinga av feriehus med tilflyttarprosjektet som fleire kommunar i Hardanger har gått i gang med. Dei vil snu folketalsnedgangen.

Vil ha hardingar heim

– Vi har stor pågang av folk som vil flytta til Eidfjord. No er det blitt eit problem å skaffa hus, seier prosjektleiar Ingunn Stana.

– Norske eller utanlandske?

– Både og. Saman med Hardangerrådet vil vi gjerne ha hardingar til å flytta heim att. Men vi er også med i det såkalla Placement-prosjektet, der eit norsk firma med nederlandske medarbeidarar skaffar tilflyttarar frå Tyskland, Belgia og Nederland.

– Kven er det lettast å skaffa hus til?

– Faktisk dei utanlandske. Dei treng åtte til ti månader på å avvikla heime, så vi har litt tid på oss. Nordmenn treng gjerne hus på flekken.

– Vi snakkar om hus til leige?

– Heilt klart. Det er viktig at tilflyttarane er heilt sikre på at dei trivest før dei kjøper eige hus eller byggjer seg nytt. Det er viktig for dei, og det er viktig for bygda. Elles endar vi opp med enda fleire feriehus, seier Stana.

Feriebustad i 20 år

– Eg las etterlysing etter eigarar av tomme hus på kommunen si internettside, og synest det var eit godt tilbod. Her kan eg yta ein innsats for Eidfjord, samstundes som eg sjølv får noko att, seier Randi Bremnes.

Ho var 15 år då ho reiste til Øystese for å gå på realskule og gymnas. Sidan har ho budd eit par år i Eidfjord på heilårsbasis medan mora var sjuk. No er ho fysioterapeut i Oslo. Huset har vore rein feriebustad sidan faren døydde i 1988.

– Eg kjenner meg sterkt knytt til heimbygda og har feriert i Eidfjord i alle år, fortel ho.

No har også ein hollandsk fotograf falle pladask for det kvitmåla vesle huset ved Hardangerfjorden. Han fann drøymestaden sin.

Vinn-vinn-situasjon

Randi Bremnes fann hol i ei huntonittplate ved badekaret, og fann snart ut at det var like godt å riva heile baderommet og byggje opp eit heilt nytt og moderne. Bygningskunnige fann sotskadar ved pipa, og ein del andre punkt som vert reparert samstundes.

– Kostnaden blir nok høgare enn dei 200.000 kronene som kommunen stiller med, men tilbodet gir meg den tryggleiken eg trong for å setja i gang. Eg veit at dette vil gå rundt økonomisk, seier Bremnes.

Kommunen har skapt ein vinn-vinn-situasjon for begge partar med dette tilbodet, kommenterer ho, godt nøgd med å satsa på lokale handverkarar til jobben. Ho tilrår andre huseigarar i same situasjon å gjera det same.

Kva synest du om tilbodet? Diskuter saka her.

LANGVEGS FRÅ: Familien Bouvein kom til Eidfjord frå Berlin gjennom tilflyttarprosjektet som fleire kommunar i Hardanger har gått i gang med. Dei likar seg så godt at dei vil byggje eige hus. F.v. Mor Kerstin, Leonara (7), far Christian og Tivio (4).
Christiansen, Roar