Den høye prisen skyldes ikke Riple sitt høye timehonorar. Det er fastsatt av staten til 805 kroner per time. Men mangelen på fengselsplasser i Bergen, tvinger Riple til et liv på reisefot, der utrolig mye tid går bort i selve reisingen.

— Til Tromsø reiser jeg i syv - åtte tiden om morgenen og er tilbake i ti - elleve tiden om kvelden. Da får jeg en reisetid på minste 12 timer, for et møte på to - tre timer, sier Riple.

Det gir en samlet advokatregning på drøye 12 000 kroner, i tillegg til selve reiseutgiftene, der bare en flyblitt til Tromsø fort beløper seg til rundt 7000 kroner.

Og denne Tromsø-turen er slett ikke noe enestående for Riple. På samme uken reiste han til Tromsø, Ålesund, Stavanger, Vik i Sogn og Oslo. Alle ganger for å besøke klienter som hørte til i Bergensområdet, men som på grunn av mangel på fengselsplasser var spredt over hele landet.

Bergens Tidende skrev i går at 2483 personer står i soningskø i Norge og at det er verst i Bergen. Her står rundt 500 personer i kø. Justisdepartementet har lovet å fjerne soningskøene innen 2008 og sparer penger på åpne fremfor lukkede soningsplasser.

En uke i måneden på reise

— For oss som har mange straffesaker vil jeg anslå at vi nå bruker rundt en uke hver eneste måned bare på reising. Og det er penger rett ut av vinduet for staten, sier Riple.

— For oss advokater er dette ubeleilig, for staten er det penger ut vinduet, men for klientene er det som regel rett ut i ny kriminalitet. Advokaten mener at det først og fremst er de fengslede som blir den store taperen på at det ikke finnes fengselsplasser i Bergen.

Aldri besøk

— En varetektsperiode kan fort vare både fire, fem og seks måneder. Når soningen skjer borte fra Bergen er de samtidig også borte fra hjelpeapparatet. Sosialkuratorer har ikke penger til å besøke dem. Som regel har de heller ikke familie som har råd til å besøke dem. Dermed blir de gjerne sittende et halvår uten et eneste besøk, sier Riple.

Verst synes han det er at de løslates uten å ha noe apparat rundt seg. I Bergen er de flinke til å skaffe klienten noe å gå til. Når det ikke eksisterer noe slikt tilbud går det gjerne raskt inn i ny kriminalitet. Og det er det bare en yrkesgruppe som tjener på. Og det er oss advokater.