— Jeg oppfatter dette som en erkjennelse av skyldansvar, sier advokat Morten Haldorsen, som representerer familien til Katrine Opsanger Ullestad.

19-åringen ble funnet død i en grotteåpning på Møhlenpris i mai 2008, én uke etter at to forbipasserende ringte inn en nødmelding til politiet. Politiet rykket aldri ut til stedet, og koblet heller ikke nødmeldingen over til AMK.

— Opptrådt uaktsomt

Moren til Katrine, Torunn Opsanger, krevde 26.000 kroner i erstatning fra politiet.

— Det er for faktiske utgifter knyttet til at de var nødt til å reise til Bergen ved flere anledninger, og utgifter knyttet til begravelsen, sier Haldorsen.

Spesialenheten for politisaker konkluderte med at ingen kunne straffes for dødsfallet, men Katrines mor krevde likevel erstatning.

— Vårt grunnlag for kravet var at politidistriktet og dets ansatte har opptrådt uaktsomt. Når man nå aksepterer kravet, oppfatter vi det som at politiet tar et ansvar for det som har skjedd, sier Haldorsen, og føyer til:

— Jeg forutsetter at politiet ikke bruker skattebetalernes penger på et krav man ikke er forpliktet til å betale.

Politiet: Rett og rimelig

Påtaleleder Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt bekrefter at politiet betaler Opsanger.

— Vi har funnet ut at det er rimelig at vi dekker de faktiske utgiftene, sier Fløystad.

Han vil ikke gå med på at utbetalingen er en innrømmelse av skyldansvar.

— Vi har ikke tatt stilling til saken, annet enn at vi synes det er bare rett og rimelig at familien slipper å måtte dekke utgiftene her, sier Fløystad.

Familien til Katrine Opsanger Ullestad påklaget henleggelsen fra Spesialenheten for politisaker til Riksadvokaten.

Da heller ikke Riksadvokaten mente det var grunnlag for å straffe politiet, vurderte de pårørende å gå til privat straffesak mot politiet.

Det har de nå slått fra seg.

Politiet i Hordaland sier på sin side at de aldri vil bli helt ferdige med Katrine-saken:

— Slike saker er det fryktelig viktig å lære av, slik at vi kan håndtere lignende henvendelser bedre i fremtiden, sier Fløystad.