— Det burde være en selvfølge at jeg fikk dekket utgiftene i Tyskland, sier Fadler til Bergens Tidende.

Hun ble alvorlig skadet i gymtimen som 12-åring. Norsk helsevesen fant aldri årsaken til smertene. Hun har derfor levd med kroniske smerter i 15 år.

— Jeg har vært til alle mulige former for behandling. Fysikalsk behandling, kiropraktor, akupunktur og radiofrekvensbehandling, men ingenting har hjulpet. Jeg har i perioder følt at man trodde smertene hadde psykiske årsaker, sier Elin.

«Tendens til somatisering»

I en psykologerklæring fra 1993, som Elin først nå har lest, heter det:

«Hun har en sterk tendens til somatiseringý» og videre «Jeg tror nok hun kan bli bedre, da i den forstand at jo mindre «gevinst» hun får av sine smerter, jo mindre vil de plage henne.» Men for Elin har smertene vært høyst reelle.

— En dunkende intens hodepine har i perioder gjort det umulig for meg å lese selv korte tekster og huske hva jeg har lest. Det har vært så krevende å gå på jobb, at jeg har gått rett hjem og sovnet etter arbeid.

Skade i virvlene

For to år siden fikk bekreftet hun fra Ullevål sykehus at det forelå en skade i flere av de øverste nakkevirvlene. Dette var skader de ikke hadde oppdaget på Haukeland sykehus.

— Det var utrolig godt å få slått fast at smertene mine skyldes en konkret skade.

I vinter reiste hun til Tyskland til dr. Abbas Montazem i Ulm, etter råd fra smertelege Trond Stokke ved Ullevål. Montazem er en av Tysklands fremste spesialister på skader i nakken.

Han så med én gang at hun hadde store skader og instabilitet helt øverst i nakken, og ville operere henne.

Avvist på Haukeland

— Jeg tok igjen kontakt med Haukeland for å vise bilder og diagnose. Jeg håpet at de på dette grunnlaget kunne henvise meg til Tyskland, forteller hun.

Elin har krav på en slik anbefaling dersom operasjonen ikke kan utføres i Norge, og dersom norske spesialister er enige i at de medisinske funn er årsak til Elin sine smerter.

Svaret fra Haukeland var negativt: «Den type kirurgi som er planlagt må betraktes som eksperimentell. Den har ikke fått fotfeste blant nevrokirurger eller ortopeder med spesiell interesse for nakken.»

Fant ikke skade

Legen mente bildene som var tatt av nakken ikke viste noen skade. «Det er vår oppfatning at bildene som er tatt av dr. Montazem ikke er tilstrekkelige til å avgjøre hvorvidt det virkelig foreligger instabilitet mellom 1. og 2. nakkevirvel.», heter det fra Haukeland sykehus. Elin ga ikke opp. Hun reiste i juni til Ulm, og har gjennomgått to operasjoner. De to øverste ryggvirvlene er avstivet med en plate skrudd til skallen. Etter siste operasjon er hodesmertene redusert svært mye.

Kvitt banking

— Den bankende hodepinen er helt vekke, men jeg har fortsatt mindre hodesmerter.

— Du har samtidig mistet det meste av bevegeligheten i nakken for godt?

— Jeg tror alle som har hatt slike hodesmerter som jeg har vært plaget med er villig til akseptere en avstivning i nakken.

Elin har ikke gjort noen nye fremstøt i forhold til Rikstrygdeverket for å få dekket operasjonene.

— Angrer du på at du tok operasjonen?

ý Nei, selv om jeg ikke skulle få dekket utgiftene, har dette bedret livskvaliteten så mye at det var verdt det.

IKKE OPPDAGET: For to år siden fikk Elin Fadler bekreftet fra Ullevål sykehus at hun var skadet i flere av de øverste nakkevirvlene. Dette var skader de ikke hadde oppdaget på Haukeland sykehus.
Foto: Knut Strand