Byrådet har hatt saken til behandling og har vedtatt forliket som er unntatt offentlighet. Ingeniørfirmaet Instanes var engasjert som rådgivende ingeniør av Bergen kommune, og skulle foreta beregninger rundt konstruksjonen, dens bæreevne, osv. Kommunen har hele tiden ment at dette ansvaret innebar at Instanes også sto økonomisk ansvarlig for de skader som skyldes konstruksjonsfeil.

Instanes har ikke delt kommunens oppfatning.

ý Fornøyd

Etter det BT kjenner til innebærer ikke forliket at Instanes tar noe rettslig ansvar for de rissproblemene som har oppstått etter at søylene kom opp. Det er snarere stilt som vilkår for et forlik at det ikke sies noe om ansvar i forliket. Hadde ikke partene kommet til enighet, ville neste steg ganske sikkert blitt rettssak.

ý Vi er fornøyd med at vi har komme frem til enighet, sier byråd Nils Arild Johnsen.

Han vil ikke kommentere forliket nærmere. Det ligger i kortene at kommunen oppfatter forliket dit hen at Instanes og Vesta tar på seg et ansvar for de problemene som har oppstått etter at søylene ble montert.

Ville holde forlik hemmelig Etter det BT har grunn til å tro, ønsket Vesta og Instanes i utgangspunktet at det ikke skulle bli offentlig kjent at det forelå noen enighet. Dette kunne byrådet ikke akseptere.

Beløpet partene er blitt enige om dekker på langt nær utgiftene til nye søyler. 1,2 millioner kroner er ikke engang tilstrekkelig til å dekke kommunens utgifter til undersøkelser, målinger, påføring av hetter og påføring av sikringsbånd. Prisen for helt nye søyler er ikke kjent, men Bård Breivik fikk utbetalt seks millioner kroner for arbeidet da dette sto ferdig.

— Vi er bare halvveis. Nå gjenstår forhandlinger med Bård Breivik, sier Johnsen.

- Ingen kommentar

Baard Breivik AS var entreprenør for prosjektet. Som kunstner har han forlangt at søylene skiftes ut innen 2005. Selv har han ment at han ikke skulle dekke utgiftene til en slik utskifting. Kommuneadvokaten har bare hatt begrenset kontakt med Breivik.

Da BT ringte Breivik i går kveld, var han ikke kjent med at forliket er inngått.

— Neste uke skal jeg i et møte med rådmannen i Bergen, og blir antakelig informert da. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Bård Breivik Det lyktes ikke BT å få en kommentar fra Instanes i går kveld.

FOTO: JAN M. LILLEBØ