— Den bruken vi har sett til nå forsvarer ikke videre drift av dette tilbudet, sier Tor Andre Ljosland, som er politisk rådgiver for byråd Dag Inge Ulstein.

Etter omfattende diskusjon bestemte kommunen i mai at tilbudet om dusj for tiggere, romfolk og andre skulle legges til Straxhuset på Laksevåg. Hver ettermiddag mellom klokken 16.00 og 19.00 er to dusjer tilgjengelige under oppsyn av en vekter. Men i løpet av de første ukene har svært få benyttet seg av tilbudet.

— Økonomisk svarer det seg ikke. Det sier seg selv at kostnadene pr. dusj blir veldig høye, sier Ljosland.

Vurderer avvikling

Prisen på vektertjenestene som kommunen bruker ligger på 5578 kroner pr. uke. I tillegg kommer noe utgifter til renhold. Når dusjene i snitt har vært i bruk 0,7 ganger pr. dag i perioden, blir kostnaden for en dusj på svimlende 1138 kroner.

— Vi ser på dette som en forsøksordning. Nå kjører vi en liten periode til, men fortsetter tallet på besøkende å være like lavt, kommer nok

tilbudet til å bli avviklet, sier Ljosland.Han legger til at avtalen om vakthold kan sies opp på en ukes varsel.

De som har benyttet seg av dusjtilbudet er i hovedsak utenlandske statsborgere, men de er ikke registrert etter nasjonalitet. Straxhuset gir i dag et tilbud til narkomane i Bergen, men har i praksis ingenting med dusjtilbudet å gjøre. De stiller kun lokalene sine til disposisjon.

— Tåpelig plassering

Gruppeleder i Bergen Venstre, Erlend Horn, var i utgangspunktet svært kritisk til å legge dusjene for tiggere og andre uten bosted på Straxhuset. Han mener at de lave besøkstallene illustrerer problemet med å legge tilbudet utenfor bykjernen.

— Plasseringen er tåpelig. Folk må gå over Puddfjordsbroen, stedet er vanskelig å finne og det er lite innbydende. I tillegg må de som ønsker å bruke dusjene følges opp og ned av en vekter. Tilbudet er rett og slett lagt opp mest mulig vanskelig, sier Horn.Gruppelederen er klar på at behovet for dusj er til stede, men han tror mange dropper turen til Laksevåg eller betaler for å få vasket seg i Sentralbadet i stedet.

Mat i sentrum, dusj på Laksevåg

Horn mener byrådet burde valgt et tilbud i samarbeid med de frivillige organisasjonene som allerede jobber med bostedsløse i sentrum fremfor å bruke Straxhuset.

— Både Robin Hood-huset og Kirkens Bymisjon er i daglig kontakt med denne gruppen. Det er ingen god løsning å legge opp tilbudet slik at bostedsløse kan få mat i sentrum, men må gå til Laksevåg for å ta seg en dusj, sier han.

— Dusj på Straxhuset er et minimumstilbud som er lagt opp på en slik måte at det virker som om vi egentlig ikke ønsker at noen skal benytte seg av det, legger han til.

Styreleder for Robin Hood-huset, Bente Husebø, er enig i at det burde vært dusj, toalett og vaskemaskin i sentrum. Daglig benytter 140–190 mennesker seg av tilbudet om blant annet gratis mat, flere av disse er bostedsløse.

— Behovet er veldig stort. Mitt inntrykk er at det er mange som ikke kjenner til tilbudet på Straxhuset. Dusjene er også tilgjengelige i en periode på ettermiddagen der mange tiggere har størst inntjening, sier hun.