Mannen er gift, har to barn, er arbeidsledig og mottar sosialstønad. For å spe på inntekten har han i lengre tid stjålet gjenstander fra folk på Bergens utesteder.

Notorisk tyv

Dommen på syv måneders fengsel kommer som følge av tyveri av mobiltelefoner, lommebøker, vesker, dongeribukser, og MP3-spillere. I tillegg kommer nasking i matbutikker.

Den domfelte er pågrepet flere ganger på fersk gjerning på utesteder som Engelen og Mood i Bergen, og har signert tilståelse hver gang.

Ved en anledning var 51-åringen så beruset at han ble tatt med inn til politistasjonen, og utøvet i den forbindelse vold og trusler mot en kvinnelig politibetjent.

Truet politikvinnen

Ifølge dommen skal han ha skreket mot politibetjenten under hele arrestasjonen, og truet politikvinnen ved å si at «han skulle ta henne og at han visste hvem hun var». Til alt overmål bet 51-åringen politibetjenten også i kneet da han skulle bli visitert før innsettelse i celle.

Vold og trusler mot politiet ser retten svært alvorlig på, og dette har retten lagt særlig vekt på i straffeutmålingen.

Den domfelte er er tidligere straffedømt fire ganger og har blitt bøtelagt en rekke ganger. Han må også betale erstatning til ett av tyveriofrene.

Den domfelte møtte ikke opp til sin egen rettsak.