Turistveien Stalheimskleiva er stengt til lørdag etter at en turistbuss havnet i grøften. Veien ga etter for bussen som var i ferd med å parkere.

I løpet av 30 år på denne veien har bussjåfør Edvin Olav Myking aldri opplevd at noen har besvimt i møte med Stalheimsfossen. Han har heller ikke opplevd at veien gir etter.

Busspassasjerene var amerikanske turister som deltok på turen "Norway in a nutshell". De var på vei fra Gudvangen til Bergen da det mektige synet møtte dem. Amerikanerne ble fraktet med en annen buss det siste stykke.

Bussen som havnet i grøften ble trukket opp fredag kveld.

<b>AV VEIEN:</b> Bussjåfør Edvin Olav Myking har aldri opplevd at noen besvimer i møte med Stalheimsfossen.
FOTO: ARNE INGE HOFSETH