— En ny tørrdokk koster 270 millioner kroner, og ikke 314 som Hansen hevder, sier Tor Rasmussen, leder i Verkstedsklubben.

Bondevik-regjeringens nei til tørrdokk i sitt budsjettforslag er tuftet på anslag som viser at dokken blir 50 millioner kroner dyrere å bygge enn først antatt.

— Det stemmer ikke. I de 314 millionene ligger det prosjektkostnader på 15 millioner og en buffer på 30 millioner. Tilsvarende poster ligger også inne i våre beregninger på 276 millioner kroner, sier Rasmussen.

— Noen bruker åpenbart tallet 314 millioner for å påvirke opinionen, sier Rasmussen.

Verkstedsklubben viser ellers til at det vil koste 70 millioner kroner å oppgradere den eksisterende fjelldokken på Haakonsvern. Dokken drives på dispensasjon ut året, så kan den bli stengt.

— Dette er penger som spares inn igjen ved bygging av ny tørrdokk, sier Tor Rasmussen.

Han peker ellers på at de sensitive våpensystemene på de nye fregattene krever at vedlikeholdet på dem blir utført innendørs.

— Slike dokker er ikke tilgjengelige andre steder i Norge. Og hvorfor skal vi stelle oss slik at denne typen industrioppdrag eventuelt må utføres i utlandet? Haakonsvern er dessuten en viktig NATO-havn. En dokk vil kunne ta imot også utenlandske fregatter, sier Rasmussen.