Lyden av maskiner som taktfast pumper blod fyller rommet i blodbanken på Haukeland Universitetssykehus. Over halvparten av de ti stolene er opptatt, og det sitter flere givere på venterommet.

Thore Austnes har vært blodgiver siden 1999, og gir blant annet blodplater. Da han i dag fikk beskjed om at det var mangel på nettopp blodplater, tok han turen til Haukeland.

— Jeg prøver å strekke meg langt for å få det til når jeg blir kontaktet. Jeg vil gjerne hjelpe, sier han.

Austnes er stort sett innom for å gi blod annenhver måned.

Pleier å slite

Det er ikke bare i dag det har vært god tilgang på blodgivere i Bergen. I juli måned hadde blodbanken på Haukeland så gode reserver at de kunne hjelpe sykehus i andre deler av landet, som var langt mer blodfattige.

I alt sendte de 100 poser blod til Stavanger Universitetssykehus, 20 poser til Førde sentralsjukehus og 20 poser til Akershus universitetssykehus. I tillegg leverer de stadig blod til Haraldsplass diakonale sykehus.

— I ferien pleier vi vanligvis å slite med blodtilgangen, men denne gangen var folk hjemme da vi trengte dem, sier Siren Holme, sjefbioingeniør.

Trenger flere

Men selv om blodbanken hadde overskudd i juli, trengs det stadig flere givere. Tilgangen på blod varierer raskt, og i dag var det nødvendig med en ekstra innsats for å fylle opp etter flere ulykker.

— Vi har rundt 10.000 blodgivere, og kunne trengt mellom 14.000 og 16.000. Da hadde vi vært sikre på at det alltid var noen hjemme når vi trenger dem, sier Holme.

Holme påpeker at det ikke alltid er slik at blod fra Bergen kan sendes ut til andre sykehus.

— Denne gangen hjalp vi Stavanger, neste gang hjelper de oss, sier hun.