JENNIFER FOSSNES

I dag åpner det som trolig er Nordens første nettbutikk for seniorkompetanse.

Mer enn 30 personer over 60 år har registrert seg på seniorbasen.no. Over 100 eldre forventes å ligge i databasen i løpet av høsten.

Forutsetningen for å være med er at man er over 60 år, og er eller har vært ansatt ved høgskolene i Bergen, Oslo eller Stavanger. Flere undervisningsinstitusjoner vil kunne komme på etter hvert, og da vil også flere fagområder bli dekket. Målet er å lage en landsdekkende database som kan tilby lokal hjelp.

— Hvis opplegget blir vellykket, vil vi kanskje prøve utenfor Norge også, forteller Thor Skott Hansen (62), seniorrådgiver og redaktør for databasen.

HiBs gamle rektor er med

Kari Blom (70) er den er første fra Bergen i som er med.

Hun har tidligere vært rektor ved Høgskolen i Bergen, (HiB), er utdannet lærer og har hovedfag i historie.

— Men vel så viktig er realkompetansen. Jeg har hatt mang verv, undervist og er vant til å lede folk, forteller hun.

Blom synes ikke at overgangen fra yrkeslivet har vært vanskelig, og har hatt nok å gjøre.

— Man vedlikeholder kompetansen sin ved å ta litt arbeid. Det er lettere å bli utdatert om man bare hengir seg til barnebarn og strikking, sier hun.

Ingeniører og oljefolk

Seniorene som ligger i databasen kan bestilles til alt fra undervisning, kurs og forelesning, til kåseri og foredrag.

Thor Skott Hansen ser først og fremst for seg at høyskolene selv og skoleverket skal benytte seg av seniorene.

— Men også helsevesenet vil være oppdragstakere, og når vi får flere påmeldte fra Stavanger og Bergen, vil vi være attraktive for olje- og ingeniørbransjen, sier Hansen.

Også privatpersoner kan bestille arbeidskraft fra databasen.

Tjenesten blir administrert av høgskolene, og det er også disse som står for kontakten med kundene.

Hansen utelukker ikke at denne tjenesten kan gjøre det en smule vanskeligere for yngre rådgivere.

— Det er for eksempel en fordel med modne veiledere i redaksjonelt arbeid i forbindelse med produksjon av artikler og bøker, hevder han.

Filmer lefsebaking

Databasen vil ikke bare bringe de eldres kompetanse ut i samfunnet. Den vil også sørge for å bevare de enkeltes kompetanse den dagen alle papirarkiv slutter å eksistere.

— Neste skritt blir å arkivere kunnskap. En del profesjonsteknikker er i ferd med å dø ut, som for eksempel lefsebaking. Ved å videofilme en person som kan teknikken mens hun ennå er her, vil vi bedre bevare kunnskapene enn ved å bare skrive dem ned, forteller Hansen.

ARKIV: Det er ikke bare de eldres kompetanse som bringes ut i samfunnet - utdøende profesjoner skal filmes og reddes for ettertiden.<br/> FOTO: KNUT EGIL WANG