Hvis du skal anlegge kai eller brygge, er det søknadspliktig både etter plan— og bygningsloven og havne- og farvannsloven.

I bergensområdet er det Bergen og Omland havnevesen som avgjør søknader etter havne- og farvannsloven, på vegne av kommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden.

Det betyr at alle som skal bygge noe slikt, må sende inn søknad til havnevesenet og betale et søknadsgebyr på 4200 kroner.

- Bare vanlig borger

«I tillegg kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Vi minner om at tiltakshaver selv plikter å påse at alle de nødvendige tillatelser foreligger før tiltaket kan gjennomføres» står det på søknadsskjemaet som havnevesenet har lagt ut på hjemmesidene sine.

- Burde ikke du vite dette, som øverste sjef for Havnevesenet, Inge Tangerås?

— I denne sammenhengen er jeg bare en vanlig borger, og jeg prøver å være lovlydig. Dette var absolutt ikke bevisst, men litt uheldig. Derfor spurte jeg på forhånd, men så var jeg altså uheldig og mottok ikke svaret, sier Tangerås.

Han sier at han ikke har bedre kjennskap til plan- og bygningsloven enn andre mennesker.

— I jobben er det havne- og farvannsloven vi forholder oss til, sier han.

I havne- og farvannsloven heter det at «bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen». Kaier og brygger er spesifikt nevnt i loven som eksempel på slike tiltak.

- Godkjent i 1997

I en redegjørelse Tangerås har sendt til BT, skriver han at bryggen fra 1997 som skal erstattes, er godkjent både av kommunen og Kystverket.

«Etter som tiltaket (kaien) allerede er etablert og godkjent av både kommunen og Kystverket, og rehabiliteringen ikke endrer bryggens størrelse og plassering i vesentlig grad, heller ikke i forhold til naboer, var det etter min vurdering ikke opplagt at tiltaket er søknadspliktig» skriver Tangerås.

I plan- og bygningsloven heter det at «vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak» er søknadspliktig (se faktaboks).