Byen, som er litt mindre enn Åsane bydel, er en foregangskommune i Norge når det gjelder å la barn og unge få reell innflytelse. Dette er metoden Porsgrunn har valgt å bruke:

I stedet for å la voksne prioritere penger på barne— og ungdomsrtiltak har kommunen skapt en prosess der barn og unge selv får styre hva som skal gjøres først. Elevrådene på alle skoler fungerer som ungdomsråd for sin krets. En gang årlig samles disse til et felles rådsmøte. Der fordeler de en sum, i fjor 180.000 kroner, til strakstiltak i nærmiljøene. De unge legger også frem større ønsker til bystyrepolitikere.