Bergen tingrett karakteriserte overgrepene som en «grov utnyttelse av det tillitsforhold som var mellom tiltalte som morfar og fornærmede som barnebarn».

59-åringen ble dømt til å betale 75.000 kroner i oppreisning til barnebarnet.